หลักการออกแบบเว็บไซต์

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

หลักการออกแบบเว็บไซต์

Post by M008 »

จริง ๆ หลักการออกแบบเว็บไซต์ จะไม่มีอะไรตายตัวเพียงแต่เราจะยึดหลักเกณฑ์เพื่อให้เว็บไซต์เป็นความสากลและเป็นที่นิยม เพราะการออกแบบเว็บไซต์จะยึดหลักความต้องการของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นหลักว่า เว็บที่เราต้องการจะทำขึ้นมา ต้องการดึงดูดผู้เข้าชมประเภทไหน แต่หลักเกณฑ์ที่นำมาเป็นบทความในวันนี้ เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่ว ๆ ใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ ทุกประเภท

1.เนื้อหาต้องเป็นหมวดหมู่ ส่วนนี้สำคัญมาก เราจะต้องจัดแบ่งหมวดหมู่ให้กับเว็บไซต์อย่างชัดเจน ว่าหมวดหมู่นี้ต้องการสื่ออะไร อยู่ตรงไหน และจะต้องหาง่าย ไม่ทำใ้ห้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม มีความรู้สึกสับสน

2.ต้องอ่านง่ายสบายตา ตัวหนังสือที่ต้องการสื่อลงไปในเว็บไซต์ จะต้องมีตัวอักษรขนาดที่ไม่เล็กจนเกินไป สีจะต้องตัดกับแบคกราวน์เพื่อจะให้เห็นตัวอักษรได้ชัดเจน

3.โหลดไม่ช้าหน้าไม่ยาวจนเกินไป ส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคะ หากหน้าเว็บไซต์เราโหลดช้า จะทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หันไปใช้บริการเว็บไซต์อื่นในระหว่างรอการโหลด แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นหากโหลดช้ามาก ๆ ผู้ใช้บริการอาจจะปิดเว็บไซต์ของเราไปเลยก็ได้ ส่วนเนื้อหาในแต่ละหน้าก็ไม่ควรจะยาวจนเกินไป ไม่ควรยาวเกิน 3 หน้าจอ

4.อัพเดทข่าวสารบ่อย ๆ ข้อนี้เป็นตัวหลักของเว็บไซต์เลยคะ เพราะหากเราไม่ได้อัพเดทเว็บไซต์เลยจะทำให้ผู้ที่คอยติดตามรู้สึกไม่ได้อะไรจากการเข้ามาชมเว็บไซต์ที่คุณได้สร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นควรจะอัพเดทเว็บไซต์อย่างน้อย ๆ 2-3 วัน/ครั้ง หรือ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากช่วงไหนไม่ได้อัพเดทควรจะแจ้งไว้หน้าเว็บไซต์ของตนเองก่อน เพื่อจะได้ไม่เสีย creadit ของตัวเองคะ

5.ตรวจสอบคำผิด การทำเว็บไซต์ให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านหรือเ้ข้ามาเียี่ยมชม ก็เปรียบเสมือนการทำนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ขึ้นมา ผู้ที่ต้องการเสพข่าวสารในเว็บไซต์นั้น ๆ ก็ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ หากในเว็บไซต์เรามีคำผิดเยอะ ๆ เว็บไซต์นั้นก็จะไม่มีความน่าเชื่อพอให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการ

6.การออกแบบเว็บให้เหมาะสมกับเนื้อหา
รูปแบบของเว็บควรจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อช่วยในการสื่อความหมายถึงเนื้อหาและช่วยในการสื่อสารกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้สร้างเว็บต้องการสื่อออกมา สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ
รูปแบบ เราควรเลือกรูปแบบเว็บให้เหมาะสมกับเนื้อหาเช่นถ้าทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรถยนต์อาจจำลองหน้าเว็บเหมือนกับนั่งอยู่ในรถ
บุคลิก บุคลิกของเว็บไซต์เช่น เราอาจสร้างเว็บที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน เป็นกันเอง วิชาการ ทันสมัย ลึกลับ หรืออื่นๆ ทั้งนี้การกำหนดบุคลิกจะขึ้นอยู่กับการใช้คำ การใช้กราฟิก เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่บุคลิกต่างกัน จะให้ความรู้สึกกับผู้ใช้ต่างกันด้วย
สไตล์ หมายถึงลักษณะการจัดโครงสร้าง ชนิดตัวอักษรที่ใช้ ชุดสีที่ใช้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาด้วย

7.คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่ต่างกันจะส่งผลให้การแสดงเว็บเพจต่อผู้ใช้แตกต่างกันไปด้วย เราควรสำรวจว่าผู้ใช้ของเราใช้ระบบปฏิบัติการใดบ้าง แล้วจึงทำการออกแบบให้รองรับการทำงานของระบบปฏิบัติการเหล่านั้นทั้งหมด
ความละเอียดหน้าจอ เนื่องจากผู้ใช้สามารถกำหนดความละเอียดในการแสดงผลหน้าจอของตนเองได้จึงทำให้การแสดงผลเว็บของเราอาจไม่ตรงตามที่เราต้องการให้ผู้ใช้เห็น ดังนั้นการออกแบบของเราควรรองรับความละเอียดหน้าจอที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้ (800 x 600) หรืออาจมีข้อความแนะนำว่าควรใช้ความละเอียดระดับไหนในการเข้าชม
Browser แต่ละชนิดอาจจะแสดงผลเว็บเดียวกันไม่เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากการแปลชุดภาษา HTML ที่ต่างกันดังนั้นในการออกแบบเราควรกำหนดว่าเราจะออกแบบให้ทำงานกับ Browser อะไร รุ่นไหน เพื่อให้เราทราบข้อกำหนดว่าเราจะสามารถใช้ลูกเล่นอะไรได้บ้างจึงจะทำให้เว็บทำงานกับ Browser ที่กำหนดได้สมบูรณ์ และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนเข้าชม
การแสดงภาษาและการเลือกตัวอักษร ปกติการแสดงตัวอักษรในเว็บเพจนั้นผู้ออกแบบสามารถกำหนดรูปแบบของตัวอักษรให้กับข้อความต่างๆได้อย่างอิสระ แต่ในขณะที่เว็บแสดงต่อผู้ใช้นั้นถ้าผู้ใช้ไม่มีตัวชุดอักษรในรูปแบบที่เรากำหนดในเว็บเพจผู้ใช้จะไม่สามารถอ่านข้อความเหล่านั้นได้เลย โดยเฉพาะการทำเว็บที่ใช้ภาษาไทยเราจึงควรระวังเป็นอย่างยิ่ง วิธีการที่นิยมคือการเลือกใช้รูปแบบอักษรที่คาดว่าจะมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกคนเช่น Ms Sans Serif สำหรับภาษาไทย หรือ Times New Roman สำหรับภาษาอังกฤษเป็นต้น
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: หลักการออกแบบเว็บไซต์

Post by mindphp »

การออกแบบให้เหมาะสมกับหน้าจอ เช่น Iphone, android, Notebook ความละเอียดหน้าจอต่าง
ควรใช้ css,javascript ที่รันได้ทุก Browser
เช่น Bootstrap ในการออกแบบ
HTML5
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests