วิธีการใส่สีพื้นหลังและรูปพื้นหลัง ด้วย css

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

วิธีการใส่สีพื้นหลังและรูปพื้นหลัง ด้วย css

Postby M008 » 23/05/2013 6:52 pm

ส่วนของ html

Code: Select all

<body>
    <div class=wraper>
         <div id="content"><p>เขียนข้อความตรงนี้</p></div>
     </div>
</body>

ส่วนของ css

Code: Select all

body {
    background-image: url("images/bg.jpg");
    no-repeat fix; background-size: 100%;
}
.wrapper{
    margin-left: 10px;
    margin-right: 10px;
    min-width: 650px;
    background-color: white ;
}

คำอธิบายใต้รูป
ในส่วนของ boby ใส่ url รูปปกติ
no-repeat = ไม่มีการแสดงรูปซ้ำ
fixed = ไม่เลื่อนตาม scrollbar
ในส่วนของ wrapper ใส่สีพื้นหลัง
margin-left: 10px; = กำหนดระยะห่างของสีแบคกราวน์จากขอบจอด้านซ้าย 10px
margin-right: 10px; = กำหนดระยะห่างของสีแบคกราวน์จากขอบจอด้านขวา 10px
min-width: 650px; = ใช้กำหนดค่าความกว้างต่ำสุด ( อย่างน้อย ) ของพื้นที่ให้ element
background-color: white ; = กำหนดสีของแบคกราวน์

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 34 guests