จัดตำแหน่งด้วย float and clear

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

จัดตำแหน่งด้วย float and clear

Post by M008 »

float: จะคล้าย align ที่เราใส่ใน table ถ้าต้องการให้อยู่ชิดด้านซ้าย ก็ใส่ float:left ถ้าชิดขวาใส่ float:right
clear: clear: left คือ ไม่ยอมให้มีอะไรอยู่ด้านซ้าย clear: right คือ ไม่ยอมให้มีอะไรอยู่ด้านขวา clear: both คือไม่ยอมให้มีอะไรอยู่ทั้ง 2 ด้าน
css:

Code: Select all

#contact-us{
    background:url("images/contact-us.gif");
    float:left;
    width : 80px;
    height : 66px; 
    margin-left:10px;
    margin-right:10px;
}
.clear{
    clear:both;
}
คำอธิบายใต้รูป
float:left; คือ ให้รูปอยู่ด้านซ้าย
clear:both; ไม่ยอมให้มีอะไรทั้ง 2 ด้าน

html:

Code: Select all

<div id="contact-us"><a href="#"></a></div>
 <div class="clear"></div>

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests