เทคนิคของ css ทำให้ user interface ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

เทคนิคของ css ทำให้ user interface ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

Postby M008 » 04/06/2013 7:20 pm

1.เอา scrollbar ออกจาก textarea

Code: Select all

textarea{
overflow:auto;
}

2.ทำให้ตัวแรกแต่ละคำใหญ่ขึ้น
เปลี่ยนให้คำทุกคำ (หรืออาจจะไม่เป็นคำ แต่จะเกิดขึ้นกับ text ที่ถูกเคาะวรรค) ให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ เช่า “i am sutham” ก็จะกลายเป็น “I Am Sutham”

Code: Select all

text-transform: capitalize;

3.ทุกตัวใหญ่ แต่ตัวแรกใหญ่กว่า

Code: Select all

font-variant:small-caps;

4.เปลี่ยนสี hilight บนหน้าจอ
เวลาลากเมาส์แล้ว copy hilight จะเป็นสีเทา เราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้

Code: Select all

:selection{ /* Safari and Opera */ 
    background:#c3effd; 
    color:#000; 

::-moz-selection{ /* Firefox */ 
    background:#c3effd; 
    color:#000; 
}

5.Opacity ให้แสดงกับทุก browser

Code: Select all

transparent_class {
    filter:alpha(opacity=50);
    -moz-opacity:0.5;
    -khtml-opacity: 0.5;
    opacity: 0.5;
}

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests