คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.addClass())

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.addClass())

Post by M008 »

.addClass() เป็นการใช้ addClass ในการเพิ่ม คุณสมบัติ ของ CSS หรือ Style Sheet ที่ได้สร้างขึ้น หรือ add class ลงใน element อื่น ๆ ที่กำหนด การใช้งาน addClass สามารถใช้งาน removeClass ได้เช่นเดียวกัน

Code: Select all

.addClass( className )
.addClass( function(index, currentClass) )
ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

<html>
<head>
<style>
 div { background: white; }
 .green { background: green; }
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){
			 $("div").addClass(function(index, currentClass) {
				var addedClass;
				if ( currentClass === "green" ) {
				 addedClass = "green";
				 $("p").text("There is one green div");
				}			 
				return addedClass;
			 });
		});
</script>
</head>
<body>
 <div>Hello</div>
 <div class="green">Mindphp.com</div>
</body>
</html>
ผลลัพธ์ที่ได้
1.jpg
1.jpg (10.83 KiB) Viewed 922 times
คำอธิบาย
จากตัวอย่างมีการใช้ $("div").addClass(function(index, currentClass) เพื่อตรวจสอบ class ปัจจุบัน และทำการเปรียบเทียบเงือนไขที่กำหนด
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 31 guests