คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.position() )

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.position() )

Postby M008 » 05/06/2013 7:07 pm

.position() เป็นการใช้ jQuery Css กับ .position() โดย positionใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งของ element ที่อ้างถึง เช่น position.left (อ่านตำแหน่งจากทางด้านซ้าย) position.top (อ่านตำแหน่งจากด้านบน) นอกจากนี้ก็สามารถย้ายตำแหน่งของ element ไปยัง positionที่ต้องการได้เช่นเดียวกัน
Syntax

Code: Select all

.position()

ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com jQuery Tutorials</title>
<style>
     div { padding: 15px;}
     p { margin-left:10px; }
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>
<script type="text/javascript">
      $(document).ready(function(){

         var p = $("p:first");
         var position = p.position();
         $("p:last").text( "left: " + position.left + ", top: " + position.top );

      });
</script>
</head>
<body>

   <div>
     <p>Hello</p>
   </div>
   <p></p>

ผลลัพธ์
3.jpg
3.jpg (8.73 KiB) Viewed 666 times

คำอธิบาย
จากตัวอย่างเป็นการใช้ jQuery Css กับ .position() ในการจัดการกับ element ที่อ้างถึง ในการอ่านตำแหน่ง และย้ายทำแหน่งของ position

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests