การใช้ jQuery Selectors เพื่ออ้างถึง element ที่อยู่ในหน้าเว็บเพจปัจจุบัน

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

การใช้ jQuery Selectors เพื่ออ้างถึง element ที่อยู่ในหน้าเว็บเพจปัจจุบัน

Postby M008 » 08/06/2013 6:25 pm

All Selector ("*"): jQuery เป็นการใช้ Selectors เพื่ออ้างถึง element ที่อยู่ในหน้าเว็บเพจปัจจุบัน
Syntax

Code: Select all

$("*")

Code:

Code: Select all

<html>
<head>
<style>
   h3 { margin: 0; }
   div,span,p {
   width: 80px;
   height: 40px;
   float:left;
   padding: 10px;
   margin: 10px;
   background-color: #EEEEEE;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

   var elementCount = $("*").css("border","3px solid red").length;
   $("body").prepend("<h3>" + elementCount + " elements found</h3>");

   });
</script>
</head>
<body>
    <div>DIV</div>

     <span>SPAN</span>
     <p>P <button>Button</button></p>
</body>
</html>

ผลลัพธ์
15.jpg
15.jpg (25.68 KiB) Viewed 516 times

คำอธิบายใต้รูป
จากตัวอย่างมีการใช้ $("*") และทำการกำหนด css ให้กับ element ทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเว็บเพจ

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 21 guests