วิธีการติดตั้ง Zend Framework 2

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

mcmakdonal
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 246
Joined: 18/05/2015 9:51 am

วิธีการติดตั้ง Zend Framework 2

Post by mcmakdonal »

วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนที่
1. ติดตั้ง Xampp


2. ติดตั้ง Composer3. ติดตั้ง GIT

4. หลังจากการติดตั้งทั้งหมด ให้ไปที่ \xampp\htdocs แล้วสร้าง Folder ชื่อ ZendFW

5. คลิกขวาที่ Folder เลือก Git Bash จะได้ Command Prompt ตามกรอบสีแดง
2015-05-22_12-14-00.png
2015-05-22_12-14-00.png (30.98 KiB) Viewed 1413 times
2015-05-22_12-16-34.png
2015-05-22_12-16-34.png (13.83 KiB) Viewed 1413 times
6. พิมพ์ git clone git://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.git ลงไปแล้วกด Enter
2015-05-22_12-19-08.png
2015-05-22_12-19-08.png (19.79 KiB) Viewed 1413 times
7. จะได้ Folder ZendSkeletonApplication ให้ไปเข้าแล้ว Ctrl + A แล้ว Cut แล้วกดกลับมาที่ Folder ZendFW แล้ว Paste จากนั้นลบ Folder ZendSkeletonApplication จะได้ตามภาพ
2015-05-22_12-24-58.png
2015-05-22_12-24-58.png (45.07 KiB) Viewed 1413 times
8. กด Shift พร้อมกับ คลิกขวา แล้วเลือก Use Composer Here จะได้ Command Prompt
2015-05-22_12-26-55.png
2015-05-22_12-26-55.png (64.79 KiB) Viewed 1413 times
9. ให้พิมพ์
  • C:\xampp\php\php.exe composer.phar self-update แล้วกด Enter .

    C:\xampp\php\php.exe composer.phar install แล้วกด Enter .
2015-05-22_12-35-17.png
2015-05-22_12-35-17.png (32.57 KiB) Viewed 1413 times
10. เปิดไฟล์ httpd-vhosts.conf ที่ \xampp\apache\conf\extra แล้วเพิ่ม

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/xampp/htdocs/ชื่อ Folder/public"
ServerName ชื่อ Folder
ServerAlias http://www.ชื่อ Folder
SetEnv APPLICATION_ENV "development"
<Directory "/xampp/htdocs/new/public">
DirectoryIndex index.php
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

แล้วกด Save

2015-05-22_12-39-48.png

11. เปิดไฟล์ hosts ที่ C:\Windows\System32\drivers\etc
แล้วเพิ่ม 127.0.0.1 ชื่อ Folder แล้วกด Save
2015-05-22_12-43-38.png
2015-05-22_12-43-38.png (41.61 KiB) Viewed 1413 times
(ถ้า Save ไม่ได้ ให้ทำการ เปิด Notepad แบบ Run as Administer แล้ว Open file hosts )

12. แล้วทำการ Restart Apache แล้วทำการเข้า ตามชื่อ Folder ที่เราสร้าง
2015-05-22_12-54-42.png

เสร็จสิ้นวิธีการติดตั้ง Zend FrameWork
Image
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests