ความแตกต่างระหว่าง number_format() กับ floor()

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

m028
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 01/07/2015 9:37 am

ความแตกต่างระหว่าง number_format() กับ floor()

Post by m028 »

number_format() กับ floor() ของ php มีหน้าที่เดียวกันคือ แปรงตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็ม (int)

แต่ความแตกต่างระหว่าง number_format() กับ floor() คือ

number_format() จะมีการปัดค่าขึ้น เช่น 1.5 ผลลัพธ์จะเป็น 2 แต่ ถ้าค่าเป็น 1.4 ผลลัพธ์ จะเป็น 1

floor() จะไม่มีการปัดค่าขึ้น เช่น 1.5 ผลลัพธ์จะเป็น 1

Code: Select all

<?php 
$num = 1.5;

echo number_format($num);

echo floor($num);

?>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests