CDN: Content Delivery Network (ซีเอ็นดี: คอนเทนส์ เดริเวรี่ เน็ตเวิร์ค) คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

CDN: Content Delivery Network (ซีเอ็นดี: คอนเทนส์ เดริเวรี่ เน็ตเวิร์ค) คืออะไร

Post by md040 »

cache (แคช) หมายถึงหน่วยความจำสำรอง ที่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และถ่ายโอนข้อมูลมากกว่าความจำหลัก ข้อมูลไหนที่เราใช้งานบ่อยๆ หรือถูกเรียกบ่อยๆ จะถูกนำเข้ามาเก็บไว้ที่ความจำ cache (แคช) เพื่อเพิ่มความเร็ว และเป็นการลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
ต่อมาได้นำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานหน้าเว็บ ด้วยการลดการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ด้วยการเก็บข้อมูลจากเว็บไว้ใน disk (ดิส) เมื่อมีการย้อนกลับไปดูข้อมูลนั้นอีกก็แค่ดึงข้อมูลกลับมาแสดงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือที่เรียกว่าการทำ caching (แคชชิ่ง)
แนวคิดการทำ caching (แคชชิ่ง) คือการเก็บข้อมูลที่มีคนเคยเรียกใช้ไปแล้วไว้ในตำแหน่งที่สามารถเรียกใช้อีกได้ทำให้คนที่ต้องการข้อมูลเดียวกันไม่ต้องไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เพื่อเป็นการลด traffic (ทราฟฟิค) และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชั่นทั้งหลายย่อมคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน ทั้งความปลอดภัย ความเสถียรของการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะความเร็วในการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูล หรือ content (คอนเทนท์) ต่างๆ ปัจจัยที่ใช้วัดความเร็ว คือ Request (รีเควส) การเรียกใช้งาน การแสดงผล Load Time (โหลดไทม์) หรือ เวลาในการโหลดทั้งหมดของหน้าโฮมเพจ และ Page size (เพจไซต์) ขนาดของไฟล์ทั้งหมด ของหน้าเพจ
อะไรทำให้หน้าเว็บโหลดช้า
 1. - เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักมากเกินไป
  - จำนวน bandwidth (แบนด์วิดท์) ของ network (เน็ตเวิร์ค)
  - script (สคริป) ต่างๆ ที่รันอยู่บนหน้าเว็บ
  - ข้อมูล หรือ content (คอนเทนท์) บนหน้าเว็บ
  page.png
  page.png (75.7 KiB) Viewed 389 times
  ถ้าหากเราอย่างรู้ประสิทธิภาพของเว็บที่เราใช้บริการอยู่ หรือเว็บที่เราให้บริการอยู่สามารถทำได้ด้วยการทดสอบ page speed (เพจสปีด) เป็นเครื่องมือในการทดสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บ จากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้กับบริการเว็บ หรือเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ บางผู้ให้บริการบางเลยจึงนำ CDN เข้ามาใช้
CDN: Content Delivery Network (ซีเอ็นดี: คอนเทนส์ เดริเวรี่ เน็ตเวิร์ค) หรือ Content Distribution Network (คอนเทนส์ ดิสทริบิวชั่น เน็ตเวิร์ค) คือ ระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet (อินเตอร์เน็ต) ที่มีเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง หรือที่เรียกว่า “Edges” (เอด) กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป โดยระบบ CDN (ซีดีเอ็น) จะทำการ Caching (แคชชิ่ง) หรือคัดลอกข้อมูล หรือ content (คอนเทนส์) เช่น เช่น text (แท็ก) document (ด็อกคิวเม้นส์) เนื้หาบน e-commerce (อิคอมเมิร์ซ) software (ซอร์ฟแวร์) graphics (กราฟฟิค) live streaming media (ไลฟ์ สตรีมมิ่ง มีเดีย) social network (โซเชียวเน็ตเวิร์ค) เป็นต้น จากเว็บผู้ให้บริการไปไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เมื่อมีการร้องขอข้อมูลหรือ content (คอนเทนส์) จาก end-user (เอ็นยูซเซอร์) เข้ามา ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุด ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างเครื่องที่ให้บริการกับเครื่องของผู้ใช้ แทนที่จะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่อยู่ไกล เป็นการลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลลงมาก

ประโยชน์
- สำหรับผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทำงานได้เร็วกว่า ที่ไม่ได้ใช้ระบบ CDN เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงของมูลของผู้ใช้บริการ การโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ ทำงานได้เร็วขึ้น และมีความเสถียรมากขึ้น
- มีการการันตีความปลอดภัย มีการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เป็นต้น และรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลได้
- สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการลด traffic (ทราฟฟิค) ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย
- สำหรับเจ้าของ content (คอนเทนส์) หรือเจ้าของเว็บ เป็นการลดภาระของ Host (โฮส) ในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ทำให้ลดเวลาการทำงาน และลดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วย เพราะมีการกระจายข้อมูลหรือ content (คอนเทนส์) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย CDN (ซีดีเอ็น)

ตัวอย่างธุรกิจที่ทำงานบนเครือข่าย CDN (ซีดีเอ็น)
- KKBOX (เคเคบ็อค) ผู้ให้บริการ cloud-based streaming music (คลาวด์ เบท สตรีมมิ่ง มิวสิค) ที่มี content (คอนเทนส์) เพลงจากค่ายเพลงมากกว่า 500 ค่ายเพลง มีจำนวนการ streaming (สตรีมมิ่ง) มากกว่า 5 พันล้าน track (แทร็ก) ต่อปี ซึ่งสามารถใช้บริการ KKBOX (เคเคบ็อค) ได้ในหลายประเทศ ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย
- ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในด้านสินทรัพย์ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นธนาคารชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสาขามากกว่า 1,200 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศ 32 แห่งใน 15 เขตเศรษฐกิจของโลก

ความต้องการของธุรกิจเหล่านี้ คือ เพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมาก ต้องการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลจากหลายประเทศ และความเร็วในการเข้าถึง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests