Page 1 of 1

Library(ไลบารี่) คืออะไร และตัวอย่างการใช้ Library(ไลบารี่) บน Ubuntu(อูบุนตู)

Posted: 05/10/2017 6:28 pm
by paoonline
Library[ไลบารี่) หมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่ง program(โปรแกรม) ต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่องเรียบร้อยแล้ว และเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย เราอาจเรียกใช้ได้ทันที ชุดคำสั่งเหล่านี้มักจะเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ชุดคำสั่งที่จะเรียกใช้ชุดคำสั่งในคลังจะต้องมีการเชื่อมโยง ลิ้ง(link)
กับคลังชุดคำสั่งด้วย

ตัวอย่างการใช้งาน Library(ไลบารี่) บน Ubuntu(อูบุนตู)
จากตัวอย่างเป็นการ เพิ่ม Libray(ไลบารี่) JDBC(เจดีบีซี) ด้วยโปรแกรม NetBeans(เน็ตบีน)

1. จากตัวอย่างคลิกขวาที่ Libraries(ไลบารี่) > Add Library(แอด ไลบารี่) ก็จะมีให้เลือก Library(ไลบารี่) ดังภาพ
Image

2. ตัวอย่างเลือก MySQL JDBC Driver และ กด Add Library(แอด ไรบาลี่)
Image

3. เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียกใช้ Library(ไลบารี่) การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้เลย

อ้างอิงเนื้อหา dictionary.sanook