การทำ Sorting Algorithms เพื่อใช้ในการเรียงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

การทำ Sorting Algorithms เพื่อใช้ในการเรียงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

Post by rangsan » 07/05/2018 4:39 pm

Sorting Algorithms

คือ การจัดเรียงลำดับของข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบและถูกต้องตามลำดับที่เราต้องการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้โดยอาจเรียงจากน้อยไปมาก หรือจะมากไปน้อยก็ได้ การเรียงลำดับข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะแบ่งได้ 2 แบบดังนี้
1. การเรียงลำดับข้อมูลภายใน (Internal Sorting) เป็นการเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้กับข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่าหน่วยความจำของตน (main memory) และไม่ต้องใช้หนวยความจำสำรอง เช่น Disk , เทป เป็นต้น
2. การเรียงลำดับข้อมูลภายนอก (External Sorting) ใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำได้ภายในหนึ่งครั้ง

Internal Sorting นั้นสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกันดังนี้
1. Insertion ภายใน Insertion นั้นจะประกอบไปด้วย Insertion Sort , Shell Sort
2. Selection ภายใน Selection นั้นจะประกอบไปด้วย Selection Sort
3. Exchange ภายใน Exchange นั้นจะประกอบไปด้วย Bubble Sort

Insertion Sort คือ การจัดเลียงแบบแทรกการเรียงข้อมูลโดยนำข้อมูลที่จะเรียงนั้นมาทำการจัดเรียงทีละตัวโดยการแทรกตัวที่จะเรียงนั้นไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมของข้อมูลที่มีการจัดเรียงไว้แล้วเรียบร้อย ณ ตำแหน่งที่ถูกต้อง

ภาพประกอบ Insertion Sort
Insertion_Sort.png
Insertion_Sort.png (20.79 KiB) Viewed 1169 times
Shell Sort คือ การจัดเรียงที่อาศัยการแบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มด้วยกันแล้วทำการจัดเรียงข้อมูลในกลุ่มย่อยนั้น ๆ เมื่อทำการจัดเรียงข้อมูลภายในกลุ่มย่อยนั้นแล้วก็ทำการรวมกลุ่มย่อยเหล่านั้นให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆและขั้นสุดท้ายก็ให้จัดเรียงข้อมูลโดยรวม

ภาพประกอบ Shell Sort
Shell_sort.png
Shell_sort.png (30.66 KiB) Viewed 1169 times
Selection Sort คือ การจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกเป็นวิธีการที่จะทำการเรียงข้อมูลที่น้อยสุดจากข้อมูลที่ีมีอยู่ทั้งหมดแล้วสลับข้อมูลกับตัวแรก จากนั้นกลับไปหาข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียงโดยเลือกข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดมาต่อท้าย List ที่เราได้เรียงแล้ว

ภาพประกอบ Selection Sort
Selection_sort.png
Selection_sort.png (25.25 KiB) Viewed 1169 times
ฺBubble Sort คือ การจัดเรียงข้อมูลโดยการเรียบเทียบค่า 2 ค่าที่อยู่ติดกันไปเรื่อย ๆ

ภาพประกอบ Bubble Sort
Bubble sort.png
Bubble sort.png (33.88 KiB) Viewed 1169 times
อ้างอิง : slideshare.net
It’s never too late to start again.

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests