ธนาคารโลก (World Bank) คืออะไร?

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

ธนาคารโลก (World Bank) คืออะไร?

Post by taemmynatchapon »

Image

ธนาคารโลก (World Bank) หรือเรียกว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ ( International Bank for Reconstruction and Development; IBRD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศมหาอำนาจในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ทำการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นองค์กรอยู่ในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ เงินทุนของธนาคารโลกได้มาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของโลก ค่าบำรุงจากประเทศสมาชิก และเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิก

ธนาคารโลกนั้นเป็นแหล่งเงินทุนและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่สำคัญแก่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก พันธกิจของธนาคารโลกก็คือ สู้กับความยากจน ด้วยใจและความเป็นมืออาชีพเพื่อผลที่ยั่งยืนและเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยตัวของพวกเขาเอง และสภาพแวดล้อมของพวกเขา โดยการจัดหาทรัพยากร แบ่งปันความรู้ สร้างสมรรถนะ และสร้างความเป็นภาคีทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests