ภาษา C# กับการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

ภาษา C# กับการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

list หัวข้อเเชร์ความรู้

1.กฎการตั้งชื่อในตัวระบุในภาษา c#
2.ตัวแปร
3.ค่าคงที่ Constants
4.ชนิดข้อมูล
5.นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ arithmetic expressions
6.ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์


1. กฎการตั้งชื่อในตัวระบุในภาษา c#
- ชื่อตัวระบุต้องเป็น ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น เช่น ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่และตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข 1-10 เป็นต้น
- ชื่อตัวระบุตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษ
- ชื่อตัวระบุความยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร

2. ตัวแปร เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งที่ระบุถึงข้อมูล เป็นการอ้างถึงชนิดข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น uint ประกาศตัวแปรค่าเริ่มต้น ค่าของตัวแปรต้องประกาศก่อนจึงถูกนำมาใช้งาน
ตัวอย่าง
long salary
= 25000;

3. ค่าคงที่ Constants เป็นตัวอ้างถึงชนิดการทำงานของมันคล้ายตัวแปร แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากการประกาศ ตัวอย่างเช่น
const type identifier = value;

4. ชนิดข้อมูล
Char = เป็นอักขระตัวเดียว เช่น a
Byte = จำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย 0-255
String = ข้อความตัวอักษร
Bool = ค่าความจริงที่เป็นไปได้สองค่า true หรือ false
Int = จำนวนเต็มเครื่องหมาย
double = จำนวนจริงที่เก็บความละเอียดมากเป็นสองเท่า
float = จำนวนจริงมีทศนิยมได้ เช่น 3.111

5. นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ arithmetic expressions หมายถึง ส่วนของโปรแกรมที่สามารถถูกตีความเป็นค่าต่าง ๆได้
ตัวอย่างเช่น ตัวเลขโดด เช่น 1111 2222
ข้อความ เช่น Hello Rmutr
ค่าความจริง true หรือ false

6. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ คือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อให้ทำงานกับตัวแปรและค่าคง ตัวอย่างเช่น
Screenshot (7).png


หากนิพจน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ประกอบด้วยตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัว C# จะคำนวณค่าเรียงตามลำดับก่อนหลังดังนี้
()
*,/และ %
+ และ -
หากตัวดำเนินการมีลำดับเทียบกัน คำนวณจากซ้ายไปขวา
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ (boolean expressions) เป็นนิพจน์ที่ถูกตีความเป็นค่าความจริง ซึ่งให้ค่าที่เป็นไปได้เพียงสองค่าคือ true (จริง) และ false (เท็จ) ตัวอย่างเช่น
Screenshot (6).png
Screenshot (6).png (150.57 KiB) Viewed 1223 times
Attachments
Screenshot (5).png
Screenshot (5).png (50.8 KiB) Viewed 1223 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests