มารู้จักกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น list หัวข้อเเชร์ความรู้

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

มารู้จักกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น list หัวข้อเเชร์ความรู้

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

list หัวข้อเเชร์ความรู้
มารู้จักกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
2. การทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง
3.  ฮาร์ดแวร์
4. ซอฟแวร์
5. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
6. ทำไมคอมพิวเตอร์จึงเป้นที่นิยม

ความหมายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์แต่เดิมนั่นใช้ลูกคิดในการคำนวณ แต่ต่อมาถูกพัฒนาขึ้นกลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
-คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
-ความน่าเชื่อถือ เพราะก่อนจะนำความรู้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ย่อมมีการตรวจสอบข้อมูลมาแล้ว
-ความรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น การทำงานแล้วส่งต่อให้บุคลอื่นในหลายๆฝ่าย โดยมีอินเทอร์เน็ตเป้นตัวส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น
-การติดต่อสื่อสาร
-การจัดเก็บข้อมูล

การทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง

รับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จะทำการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล เช่น คีบอร์ด เมาส์

ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ

แสดงผล (Output) เป็นการแสดงผลออกทางจอภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์แสดงออกมา เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพ

เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล


 ฮาร์ดแวร์
-   ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น เมาส์ เคส ลำโพง เป็นต้น

ซอฟแวร์
- ซอฟแวร์ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ นั่นก็คือจับต้องไม่ได้นั้นเอง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้

2. ซอฟต์แวร์ (Sofeware) จำพวกอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้น

3. บุคลากร (Peopleware) คือผู้ใช้งานนั้นๆ

4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) เป็นข้อเท็จจริง อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้

5. และกระบวนการทำงาน (Procedure) การทำงานอย่างเช่นขั้นตอนการ โอนเงิน ต้องสอดบัตรก่อน แล้วกดรหัสผ่านจากนั้นกดจำนวนเงินที่ต้องการ เป็นต้น


ทำไมคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่นิยม
เหตุผลเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีใช้กันอย่างกว้างขว้าง คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการทำงานสมองของมนุษย์ สามารถประมวลผลแทนคนได้ ผู้คนจึงนำมาใช้แทน แต่ทั้งนี่แล้วภาษาในคอมพิวเตอร์เป็นที่รู้จักดีในเลขฐาน 2 นั่นก็คือเลข 0 และ 1 การที่มีคอมพิวเตอร์นั้นทำให้คนสะดวกขึ้นในปัจจุบัน เพราะช่วยลดการทำงานของคนได้ อย่างไรก็ตามคนจึงนิยมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests