ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (3) จงเขียนโปรแกรมรับค่าของมุม เพื่อแสดงค่าของ Sin Cos Tan

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Aussadawut
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 123
Joined: 15/11/2018 10:05 am

ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (3) จงเขียนโปรแกรมรับค่าของมุม เพื่อแสดงค่าของ Sin Cos Tan

Post by Aussadawut »

โปรแกรมภาษาซี และตัวอย่างโจทย์

โปรแกรมในภาษาซีทุกโปรแกรมจะประกอบด้วยฟังก์ชันอย่างน้อย หนึ่งฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน main โดยโปรแกรมภาษาซีจะเริ่มทำงานที่ฟังก์ชัน main ก่อน ในแต่ละฟังก์ชันจะประกอบด้วย
1.ชื่อฟังก์ชัน และอาจมีรายการของ argument (บางคนเรียก parameter) อยู่ในวงเล็บ
2.ตัวแปร
3.ประโยคคำสั่งต่างๆ

ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค๊ดภาษาซี เราควรศึกษาว่า ภาษาซีคืออะไร ใช้ทำอะไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร สามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง คลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลย
ทำความรู้จักกับภาษาซี C/C++
หลังจากที่เราทำความรู้จักกับภาษาซีแล้ว เรามาเริ่มเขียนภาษาซีกันเลย

โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมรับค่าของมุม เพื่อแสดงค่าของ Sin Cos Tan
2.PNG

Code: Select all

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define PI 3.14159265
main(){
	float radian;
	printf("Enter Radian : "); 
	scanf("%f",&radian);
	printf("Sin : %.3f\n",sin(radian*PI/180));
	printf("Cos : %.3f\n",cos(radian*PI/180));
	printf("Tan : %.3f\n",tan(radian*PI/180));
}
บรรทัดที่ 2 เรียก header math เพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์
บรรทัดที่ 3 กำหนดตัวแปรค่าคงที่ คือ ค่า pi
บรรทัดที่ 5 กำหนดตัวแปรรับค่าของมุม
บรรทัดที่ 6 แสดงข้อความรับค่าของมุม
บรรทัดที่ 7 รับค่าของมุม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่ได้คำนวณหาค่าใดๆต่อไป จึงให้คำนวณใน printf แทน เพื่อลดบรรทัดที่ไม่จำเป็น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บรรทัดที่ 8 แสดงค่าของ Sin(Radian) หรือ ค่าของ Sin มุม ... ให้แสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
บรรทัดที่ 9 แสดงค่าของ Sin(Radian) หรือ ค่าของ Cos มุม ... ให้แสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
บรรทัดที่ 10 แสดงค่าของ Sin(Radian) หรือ ค่าของ Tan มุม ... ให้แสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 38 guests