ภาษา C คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

ภาษา C คืออะไร

Post by jirawoot »

Image
ภาษาC เป็นการพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ได้รับการพัฒนามาจากนาย Dennis Ritchie ในปีค.ศ. 1970 เพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการ Unix แทนภาษา Assembly โดยเป็นภาษาชั้นต่ำ ที่สามารถทำงานในระบบฮาร์ดแวร์ได้อย่างรวดเร็ว ภาษา C สามารถเข้าถึงหน่วยความจำระดับล่าง ในการสร้างภาษาจับคู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมชุดคำสั่งเครื่อง อีกทั้งแทบไม่ต้องการสนับสนุนใดๆ
ข้อดีของภาษาC
 • ภาษาซีใช้กับบนระบบทุกชนิด
 • เป็นภาษาที่อาศัยหลักการที่เป็นโครงสร้าง จึงเหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ
 • สามารถประยุกต์เขียนกับงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
โครงสร้างของภาษาซีประกอบด้วย
การเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม ก็จะมีโครงสร้างของตัวภาษาอยู่ภาษาซีก็เช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนหัว(Header) ส่วนประกาศตัวแปร(Declaration) และส่วนคำสั่ง(Body)

Code: Select all

#  ------------------Header--------------------
main(){

-------------------Body------------------

-------------------Declaration------------------
}
 • ส่วนหัว(Header)

ส่วนหัวเป็นส่วนที่ระบุซีคอมไพเลอร์เตรียมการทำงานที่กำหนดในส่วนนี้ไว้ โดยหน้าคำสั่งจะมีเครื่องหมาย
เช่น # include <stdio.h>

Code: Select all

# include <stdio.h>
main(){

}
 • ประกาศตัวแปร (Declaration)

เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลที่จะใช้ในโปรแกรม ซึ่งตัวแปร หรือข้อมูลต่างๆนั้นจะถูกประกาศ ในส่วนนี้ก่อน

Code: Select all

# include <stdio.h>
main(){
	int num;
	float score;

}
 • ส่วนตัวคำสั่ง(Boddy)

ส่วนของต้องเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน main () แล้วใส่เครื่องหมายกำหนดขอบเขตเริ่มต้นของตัวโปรแกรมคือ { หลังจากนั้นใส่คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆโดยแต่ล่ะคำสั่งหรือฟังก์ชันนั้นๆ จะต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ; เมื่อต้องการจบโปรแกรมให้ใส่ }

Code: Select all

# include <stdio.h>
main(){
	-------คำสั่งต่าง-------
}
ที่มา www.easyguruji.com/c-language/
ที่มา www.easyguruji.com/c-language/
c-language.jpg (7.31 KiB) Viewed 362 times
อ้างอิงมาจาก www.marcuscode.com/lang/c
อ้างอิงมาจาก www.linuxmonth.com
อ้างอิงมาจาก www.sdusci-tech.weebly.com/365035883619359136263619365736343591358636293591361636343625363435953637.html
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests