การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

Post by EyePornnipa »

การตรวจสอบบัญชี ด้วย Excel กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น
ในกระบวนการงานตรวจสอบนั้น เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและเหมาะสมอย่างมีสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 500 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี http://www.fap.or.th/upload/9414/hgP4ms6zKY.pdf ถ้าหากในอดีตคงเป็นการบันทึกหรือรวบรวมเอกสารหลักฐานด้วยมือ แต่ถ้าหากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมเอกสารหลักฐานจึงจำเป็น ซึ่งข้อดีของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นจะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาด โดยจะยกตัวอย่างบางส่วนของการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานตรวจสอบ ดังนี้

โปรแกรม Visio ใช้ในการเขียนแผนผังทางเดินเอกสารของแต่ละระบบการควบคุมภายใน เช่น ระบบขาย ระบบซื้อ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้

Image

นอกจากโปรแกรม Visio ก็อาจใช้โปรแกรมอื่นที่สามารถสร้าง Flow chat ได้เช่นกัน ตัวอย่าง เช่น https://drive.google.com/file/d/1nh7Wtq ... sp=sharing

โปรแกรม Excel ใช้ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยจะใช้ฟังก์ชั่น ดังนี้

-ฟังก์ชั่น สูตร SAM ใช้คิดคำนวณและทดสอบความถูกต้องของตัวเลข เช่น การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
sumใหม่.png
sumใหม่.png (29.88 KiB) Viewed 367 times
-ฟังก์ชั่น สูตร IF ใช้ในการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ เช่น การเลือกยอดลูกหนี้การค้าเพื่อส่งหนังสือยืนยันยอด กล่าวคือ เป็นการใส่สูตรว่าถ้ายอดรวมน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่านี้ให้แสดงว่า"เลือก" หรือ "ไม่เลือก" เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
ifใหม่.png
ifใหม่.png (37.58 KiB) Viewed 368 times
-ฟังก์ชั่น สูตร RANDBETWEEN ใช้ในการสุ่มเลือกตัวอย่างประชากร โดยฟังก์ชั่นจะรันเองอัตโนมัติ กล่าวคือ เป็นการใส่สูตรว่าลำดับ1ถึง10 จะเลือกสุ่มลำดับที่เท่าไร เป็นต้น ตัวอย่างภาพประกอบ ดังนี้
R.png
R.png (20.35 KiB) Viewed 418 times

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests