ตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษาซี

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

ตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษาซี

Post by jirawoot »

ตัวแปรและประเภทข้อมูลในภาษาซี
ตัวแปร
ตัวแปรเป็นตัวเก็บข้อมูลหรือค่าไปไว้ในหน่วยความจำ โดยมีชื่อมากำหนดตัวแปรเพื่ออ้างถึงข้อมูล (Identifier) โดยจะมีรูปแบบการประกาศตัวแปรดังนี้

Code: Select all

main(){
	type Identifier;
	type Identifier=value
}
type ก็คือประเภทของข้อมูลที่เก็บในตัวแปร Identifier และชื่อตัวแปรจะอ้างถึงค่าที่เก็บอยู่ใน value ตัวอย่าง เช่น

Code: Select all

main(){
	int a;
	float b;
	char x="cat";
}
ประเภทของข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.Simple data type เป็นประเภทข้อมูลที่แสดงค่าเพียงรายการเดียว เช่น อุณหภูมิ ความสูง น้ำหนัก จำนวน ระดับคะแนน
2.Structure เป็นประเภทข้อมูลใช้แสดงค่าหลายรายการ เช่น ความสูงของพนักงานในโรงงานแหล่งหนึ่ง ต้องกําหนดเป็นข้อมูล
ชนิดโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ (array) แบบโครงสร้าง(structure) หรือแบบยูเนียน(union) เป็นต้น
Selection_03232.png
Selection_03232.png (53.17 KiB) Viewed 210 times
อ้างอิงจาก www.marcuscode.com/lang/c/variables-and-types
อ้างอิงจาก www.prasansoft.com/C-programming-05.php

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests