Page 1 of 1

Libra คืออะไร

Posted: 19/06/2019 5:21 pm
by jirawoot
Libra คือ สกุลเงินดิจิตอลจาก Facebook ด้วยเทคโนโลยี blockchain ซึ่งเข้ารหัสแบบ cryptography เป้าหมายของ สกุลเงิน libra คือการลงต้นทุนและเวลาการใช้บริการทางด้านการเงิน เริ่มใช้งานจากกระเป๋าที่อยู่ WhatsApp, Messenger โดยจะถูกเปิดตัวภายใน ปี 2020 และถูกดูแลโดยหน่วยงานอิสระ ที่มีชื่อว่า The Libra Associationซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำถึง 27 บริษัทร่วมมือด้วยกัน ได้แก่ Mastercard, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Coinbase, Booking Holdings และ Vodafone Group เป็นต้น และยังมีแผน ที่จะเพิ่มสมาชิกอีกมากว่า 100 ราย และยังดึงดูด ผู้บริโภค, นักพัฒนา,นักธุรกิจ เข้ามาร่วมในระบบนี้
ที่มา www.longtunman.com/15811
ที่มา www.longtunman.com/15811
Selection_02323555.png (173.43 KiB) Viewed 236 times
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก กล่าวว่าจะมีหน่วยงานกำกับดูแล ควบคุมการทุจริต ถึงขนาดที่ว่า ถ้าเราถูกขโมยเงินใน Calibra ระบบจะมีการ refund หรือคืนเงินให้ด้วย Libra จะสามารถใช้ในการซื้อสินค้าบริการในชีวิตประจำวันหลากหลายอย่างมากมายอ้างอิง www.longtunman.com/15811
อ้างอิง www.money.kapook.com/view211411.html
อ้างอิง www.greedisgoods.com/libra-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
อ้างอิง www.techoffside.com/2019/06/facebook-libra-cryptocurrency/