หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Unit File คืออะไร

โพสต์แล้ว: 04/08/2019 2:47 pm
โดย jirawoot
Unit File คืออะไร
Unit file หรือเรียกอีกอย่างว่า systemd เป็นตัวสำหรับจัดการตัว service ของระบบปฏิบัติการ linux ซึ่งสามารถสั่งปิดและเปิดด้วย คำสั่ง command line หรือ terminal สามารถตรวจสอบสถานะของ service ได้ unit file มีหลายประเภทด้วยกันดังนี้ .service, .socket, .device, .mount, .automount และ .path เป็นต้น ไฟล์จะเก็บไว้ในไดเรกทอรี /lib/systemd/system
เราสามารถสร้าง unit file ได้โดยมีรูปแบบการสร้างดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

[Section]
Directive1=value
Directive2=value

. . .

ตัวอย่าง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

[Unit]
Description=Dummy Service
After=multi-user.target
Conflicts=getty@tty1.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/bin/dummy_service.py
StandardInput=tty-force

[Install]
WantedBy=multi-user.target


วิธีการตรวจสอบสถานะของ service ได้โดยคำสั่ง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo systemctl status [ ชื่อ service ]

และดู service ทั้งหมดได้ด้วยคำสั่ง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

service --status-all

ผลที่ได้
รูปภาพ
ตัวอย่างการตรวจสอบสถานะ
รูปภาพ

สามารถ start | stop | restart ตัว service ได้ด้วยคำสั่งดังนี้
คำสั่ง start

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo systemctl start [ ชื่อตัว service ]

คำสั่ง stop

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo systemctl stop [ ชื่อตัว service ]

คำสั่ง restart

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo systemctl restart [ ชื่อตัว service ]อ้างอิง
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/understanding-systemd-units-and-unit-files
https://linuxconfig.org/how-to-create-systemd-service-unit-in-linux