ตัวอย่างการใช้บอร์ด Arduino ต่อกับจอแสดงผล OLED

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Grammanano
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 60
Joined: 02/12/2019 10:16 am

ตัวอย่างการใช้บอร์ด Arduino ต่อกับจอแสดงผล OLED

Post by Grammanano »

จอแสดงผล OLED ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นมากในปัจจุบัน เพราะมีความบางเบา เมื่อนำพลาสติกมาทำจอของ OLED แทนกระจก จะทำให้จอมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้โค้งงอได้ ให้ความสว่างได้มากกว่าจอปกติ ทั้งยังสามารถแสดงผลได้แบบ RGB

ส่วนบอร์ด Arduino Uno มีความนิยมมาก เพราะสามารถต่อกับ shield และมีไลบรารี่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นมากมาย


ในบทความนี้จึงกล่าวถึงการใช้ Arduino uno R3 ต่อกับจอแสดงผล RGB OLED
โดยจอ OLED ที่ใช้คือตัวนี้
Share Knowledge-1.png
Share Knowledge-1.png (337.28 KiB) Viewed 491 times

ต่อจอแสดงผล OLED และ Arduino uno ดังนี้

ขา SCL ของจอ OLED ต่อกับ ขา 13 ของบอร์ด
ขา SDA ของจอ OLED ต่อกับ ขา 11 ของบอร์ด
ขา CS ของจอ OLED ต่อกับ ขา 10 ของบอร์ด
ขา RES ของจอ OLED ต่อกับ ขา 9 ของบอร์ด
ขา DC ของจอ OLED ต่อกับ ขา 8 ของบอร์ด

ในที่นี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขาตามโค๊ดที่ตนเองต้องการได้ ยกเว้นขา 13, 11 และ 10 เพราะ

ขา 13 ของ Arduino ( ขา SCK ) ใช้สำหรับส่งสัญญาณนาฬิกา และขา SCL ของ OLED ใช้สำหรับรับสัญญาณนาฬิกา
ขา 11 ของ Arduino ( ขา MOSI ) ใช้สำหรับการส่งข้อมูลจาก Master ( Arduino ) ไปยัง Slave ( OLED )
ขา 10 ของ Arduino ( ขา CS ) ใช้สำหรับส่งสัญญาณ Low ไปให้ OLED
Share Knowledge-2.png
Share Knowledge-2.png (576.38 KiB) Viewed 491 times
( อ้างอิงรูปภาพ pin ของ Arduino Uno จาก http://itbakery.net/ )


ต่อไปลองใส่ code เพื่อทดสอบการทำงาน โดยติดตั้งไลบรารี่เพิ่มเพื่อใช้งาน OLED คือ Adafruit_GFX และ Adafruit_SSD1331

( อ้างอิง Library จาก https://github.com/adafruit/ )

Code: Select all

#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_SSD1331.h"
#include "SPI.h"		//มีมาให้ในโปรแกรม ArduinoIDE

#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs  10
#define rst 9
#define dc  8
 
#define BLACK      0x0000
#define BLUE      0x001F
#define RED       0xF800
#define GREEN      0x07E0
#define CYAN      0x07FF
#define MAGENTA     0xF81F
#define YELLOW     0xFFE0 
#define WHITE      0xFFFF
 
Adafruit_SSD1331 display = Adafruit_SSD1331(cs, dc, mosi, sclk, rst); 
float p = 3.1415926;
 
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("hello!");
 display.begin();		//เริ่มใช้งาน OLED
 
 Serial.println("init");
 uint16_t time = millis();
 display.fillScreen(BLACK);
 time = millis() - time;
 
 Serial.println(time, DEC);
 delay(500);
  
 lcdTestPattern();
 delay(1000);
 
 display.fillScreen(BLACK);
 display.setCursor(0,0);
 display.print("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa");
 delay(1000);
 
 // tft print function!
 tftPrintTest();
 delay(2000);
 
 //a single pixel
 display.drawPixel(display.width()/2, display.height()/2, GREEN);
 delay(500);
 
 // line draw test
 testlines(YELLOW);
 delay(500);  
 
 // optimized lines
 testfastlines(RED, BLUE);
 delay(500);  
 
 testdrawrects(GREEN);
 delay(1000);
 
 testfillrects(YELLOW, MAGENTA);
 delay(1000);
 
 display.fillScreen(BLACK);
 testfillcircles(10, BLUE);
 testdrawcircles(10, WHITE);
 delay(1000);
 
 testroundrects();
 delay(500);
 
 testtriangles();
 delay(500);
 
 Serial.println("done");
 delay(1000);
}
 
void loop() {
}
 
void testlines(uint16_t color) {
  display.fillScreen(BLACK);
  for (int16_t x=0; x < display.width()-1; x+=6) {
   display.drawLine(0, 0, x, display.height()-1, color);
  }
  for (int16_t y=0; y < display.height()-1; y+=6) {
   display.drawLine(0, 0, display.width()-1, y, color);
  }
  
  display.fillScreen(BLACK);
  for (int16_t x=0; x < display.width()-1; x+=6) {
   display.drawLine(display.width()-1, 0, x, display.height()-1, color);
  }
  for (int16_t y=0; y < display.height()-1; y+=6) {
   display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, y, color);
  }
  
  display.fillScreen(BLACK);
  for (int16_t x=0; x < display.width()-1; x+=6) {
   display.drawLine(0, display.height()-1, x, 0, color);
  }
  for (int16_t y=0; y < display.height()-1; y+=6) {
   display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, y, color);
  }
 
  display.fillScreen(BLACK);
  for (int16_t x=0; x < display.width()-1; x+=6) {
   display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, x, 0, color);
  }
  for (int16_t y=0; y < display.height()-1; y+=6) {
   display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, y, color);
  }
  
}
 
void testtriangles() {
 display.fillScreen(BLACK);
 int color = 0xF800;
 int t;
 int w = display.width()/2;
 int x = display.height();
 int y = 0;
 int z = display.width();
 for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) {
  display.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
  x-=4;
  y+=4;
  z-=4;
  color+=100;
 }
}

ผลที่ได้ จะมีการแสดงข้อความ และสีต่าง ๆ ที่ define ไว้ตอนต้นแบบเร็ว ๆ ( 0.5 วินาที ) และแสดงรูปสามเหลี่ยม แปลว่าจอ OLED สามารถทำงานได้แล้ว
หลังจากนี้แล้วแต่การนำไปใช้ของผู้ใช้งานบทความที่เกี่ยวข้อง
ส่วนประกอบ Arduino UNO R3
การติดตั้ง Library บน Arduino IDE
การติดตั้งโปรแกรม และการใช้งาน ArduinoIDE
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests