การรับค่า Input ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การรับค่า Input ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

ในภาษา Java นั้นมีคลาส Scanner ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

import java.util.Scanner; //คำสั่งสำหรับการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้งานด้วยชนิดข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น int, double หรือ string

class Example
{
	public static void main(String[] args) 
	{
	Scanner sc = new Scanner(System.in); //sc คือตัวแปรที่ใช้รับค่าที่แสกนจากแป้นพิมพ์ เมื่อดูจากโค้ดจะเห็นว่าเราได้สร้างตัวแปรประเภท Scanner ชื่อว่า sc
   	System.out.println("Input number : ");
   	x = sc.nextInt(); 			// รับ input จากแป้นพิมพ์ 
   	System.out.print("Your number is : "+x) //ผลลัพธ์หรือ output จะเท่ากับ input ที่เราใส่ไป
   	}
}
และยังสามารถใช้คำสั่ง sc.nextDouble() เพื่อรับค่าข้อมูลชนิด double(มีทศนิยม)
หรือใช้คำสั่ง sc.next() เพื่อรับค่าข้อมูลชนิด string(ตัวอักษร)
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests