การใช้ try-catch จับ Exception ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การใช้ try-catch จับ Exception ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

Exception คือการที่โปรแกรมพยายามจะทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทำให้โปรแกรมไม่สามารถจัดการข้อผิดพลาดนั้นได้ ซึ่งทำให้เกิด exception ขึ้น
Excep.jpg
Excep.jpg (35.07 KiB) Viewed 249 times
เราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ try...catch
รูปแบบการใช้ try...catch มีดังนี้

Code: Select all

try 
{
} 
catch (Exception e) 
{
}
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

import java.util.Scanner;
class TestException 
{
  public static void main (String[]args) 
  {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int x;

    try 
    {
      System.out.print("Input number : ");
      x = sc.nextInt();     
      System.out.println("Your number is " + x);
    } 
    catch (Exception e) 
    {
      System.out.println("Invalid input ");
    }
  }
}
ผลลัพธ์ที่ออกมา
Exception.jpg
Exception.jpg (36.44 KiB) Viewed 249 times
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests