แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

fighthrmd125
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 15/02/2021 9:29 am

แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน

Post by fighthrmd125 »

อยากจะบอกว่า ถึงแม้เราจะเป็นผู้พิการ หรือ ไม่เป็นผู้พิการก็ตาม แต่ความรู้ ความสามารถ หรือ ทักษะต่างๆ นั้น เราสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง และสามารถมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือ วิธีคิด และ ทัศนคติของเราเอง ที่จะเป็นตัวนำพาให้เราสามารถหางาน หรือ ทำงานหรือมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเอง ส่วนช่องทางการหางานสำหรับผู้พิการว่า เราสามารถที่หางานได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งสำหรับตัวนายจ้างเอง ที่จะมาโพสประกาศหางาน หรือ สำหรับผู้พิการที่ต้องการหางานทำ เราจะแบ่งเป็น 9 ช่องทาง ด้วยกัน ดังต่อไปนี้
shutterstock_1165187203.jpg
shutterstock_1165187203.jpg (141.76 KiB) Viewed 111 times
1. มูลนิธิพัฒนาคนพิการแห่งประเทศไทย Website : http://www.tddf.or.th/
ในเว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนี้ จะมีห้องตลาดงานคนพิการ ซึ่งในห้องนี้จะมีหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้พิการต้องการหรือสนใจ เข้าไปหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวมถึงตัวนายจ้างเอง ลงประวัติของรายละเอียดงานของบริษัท ไว้เพื่อให้ผู้พิการที่มีความสนใจในตำแหน่ง หรือ งานนั้น ๆ ที่ทางผู้พิการต้องการเองได้อีกด้วย

2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Website : https://dep.go.th/th/
ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ และ จะประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการโดยส่วนใหญ่

3. ตลาดงานคนพิการออนไลน์ Website : http://prjob.dep.go.th/
เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. การเข้าไปติดต่อประสานงานกับสมาคม หรือ ชมรม ต่าง ๆ เช่น สมาคมโรงแรม สมาคมหอการค้าไทย ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถเข้าไปทำเป็นแฟ้มประวัติเพื่อฝากไว้ที่สมาคมหรือชมรม ซึ่งช่องทางนี้น่าจะหางานได้เร็วพอสมควรเพราะเราได้เข้าไปรู้จักกับริษัทที่มีความต้องการ ผู้พิการเข้ามาทำงานจริง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

5. กรมการจัดหางาน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเดินเข้าไปติดต่อ และกรอกประวัติของบริษัท หรือ รายละเอียดงานต่างๆ ไว้ เมื่อมีผู้พิการที่ตรงกับความรู้ ความสามารถที่ทางบริษัทเราต้องการ ทางกรมการจัดหางานก็จะติดต่อผู้พิการไปเพื่อให้สมัครงานกับบริษัทเรา

6. เว็บไซต์หางานทั่วไป ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบดูประวัติที่ผู้พิการฝากไว้ในแต่ละเว็บไซต์ได้ โดยตรวจสอบคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ว่า ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าตรงความรู้ ความสามารถที่เราต้องการ เราก็สามารถโทรเรียก หรือ นัดสัมภาษณ์ผู้พิการ ได้เช่นกัน

7. บอร์ดประกาศหางานตามห้างสรรพสินค้า หรือ ตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประกาศรับผู้พิการเข้ามาทำงาน ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้พิการจะได้ทราบข่าวแล้วติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง

8. การที่ผู้พิการโทรติดต่อสอบถามกับ เจ้าหน้าที่สรรหา หรือ เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ โดยตรง ซึ่งการโทรเข้าไปสอบถามกับองค์กรโดยตรง เพราะวิธีการทำแบบนี้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับข้อมูลของผู้พิการโดยตรง ซึ่งถ้าเค้ากำลังหาพนักงานผู้พิการมาทำงานตามกฎหมายกำหนดพอดี เราก็ไม่ต้องเสียเวลารอ ก็อาจจะเริ่มสัมภาษณ์ และ ถ้าตรงกับความต้องการ ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที การหางานด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เร็วและได้งานเร็วที่สุด

9. สร้างเครือข่ายและคอนเนคชั่น ในการทำความรู้จักกับผู้อื่น ๆ กลุ่มใหม่ ๆ ก็จะมีเครือข่ายที่ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลตำแหน่งงานว่างของผู้พิการไว้ในมือ และค่อย ๆ เริ่มเก็บเป็นข้อมูลของเราไว้ และนำไปใช้เมื่อจำเป็น

บทสรุป
การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลขึ้น ทำให้บริษัทก้าวหน้าขึ้นได้ ไม่มองเพียงแค่เขาเป็นแค่ผู้พิการ อวัยวะไม่ครบ32 บางคนอาจมีความสามารถบางอย่างที่จำเป็นกับองค์กรเราก็ได้ เพราะว่า บุคลากรไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ถ้าฟันเฟืองใดขาดไปก็อาจทำให้ธุรกิจเดินหน้าไม่สะดวก ประสบปัญหาขึ้นได้ อีกทั้งการจ้างผู้พิการมาทำงานกับบริษัท ยังช่วยเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี อีกมากมาย

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย , ตลาดงานคนพิการออนไลน์ , สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests