การสร้างฟอร์มรับข้อมูล Zend Framework

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

การสร้างฟอร์มรับข้อมูล Zend Framework

Post by zend_framework »

การสร้างฟอร์มรับข้อมูล Zend Framework
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการสร้างฟอร์มรับค่าจากยูเซอร์ และ Post ไปยัง Controller เพื่อประมวลผล แล้วส่งกลับมายัง veiws/scripts

1. สืบเนื่องจากการใช้ layout ให้สร้างไฟล์ views/scripts/index/simpleform.phtml ดังนี้

Code: Select all

<div id="header">
	<img src="stage-logo.gif" width="187" height="29" alt="Stage & Screen" class="logo" />
	<span class="strapline">theatre and film reviews</span>
</div>

<!-- Start Simple form -->

Code: Select all

<div id="content">
<h1>ตัวอย่าง Scripts Basic Form</h1>
<div align="center">
<?php if  ( $this->URL ) {
    echo "<h1>POST Result:: $this->URL</h1>" ; } ?>

<form method="POST" action="/index/simpleform" name="mainform"> URL To Go:
<input name="url" id="url" value="http://www.ssup.com">
<input type="Submit" name="submit" id="submit" value="Go" >
</form>
</div>
</div>

<!-- End Simple form --><div id="nav">
	<ul>
		<li><a href="#">Play Reviews</a></li>
		<li><a href="#">Film Reviews</a></li>
		<li><a href="#">Post a Review</a></li>
		<li><a href="#">About this site</a></li>
		<li><a href="#">Contact Us</a></li>
	</ul>
	<h2>Latest Reviews</h2>
	<ul>
		<li><a href="#">The Passion of The Christ</a></li>
		<li><a href="#">Finding Nemo</a></li>
		<li><a href="#">Stomp</a></li>
		<li><a href="#">The Lion King 3</a></li>
	</ul>
</div>

2. เพิ่ม method simpleform ใน IndexController

Code: Select all

    public function simpleformAction()
    {
        $this->_helper->layout->setLayout('page2_layout');

        if ($this->_request->isPost()) {
        //$url = Zend_Filter::get($this->getRequest()->getPost('url'), 'StripTags');
        $url = Zend_Filter::filterStatic($this->getRequest()->getPost('url'), 'StripTags'); //ZF > 1.9.0
        $this->view->assign('URL', $url) ;
        }

    }//simple form
 
3.เปิด browser ชี้ URL ไปที่

http://localhost/index/simpleform


ถ้าถูกต้องก็จะขึ้นฟอร์มให้กรอกข้อมูล และ submit ได้
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 21 guests