เขียนฟังก์ชั่นใช้เอง ใน Zend Framework

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

เขียนฟังก์ชั่นใช้เอง ใน Zend Framework

Post by zend_framework »

เขียนฟังก์ชั่นใช้เอง ใน Zend Framework
กรณีนี้ต้องการเขียนฟั่งก์ชั่นที่สามารถเรียกใช้จาก Views มีขั้นตอนดังนี้

1. ไดเรอกทอรี่ application/views/helpers

2. สร้างไฟล์ application/views/helpers/CurrentDate.php

Code: Select all

<?php 
Class Zend_View_Helper_CurrentDate { //ต้องใช่ prefix:Zend_View_Helper_ เสมอ

    public function currentDate() {
    return date("D M j");
    }
}
 
3. เพิ่มบรรทัดใน index.phtml ดังนี้

Code: Select all

<p>Current date = <?php echo  $this->currentDate() ; ?> </p>
(หมายเหตุ: ฟังก์ต่างๆ สามารถเรียกใช้ได้ทุก contorllers)
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests