การใช้งานร่วมกับ Memcached Zend Framework

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

การใช้งานร่วมกับ Memcached Zend Framework

Post by zend_framework »

การใช้งานร่วมกับ Memcached Zend Framework

Code: Select all

 if ($this->_request->isPost()) 
        {

        $memcache = new Zend_Cache_Backend_Memcached(array(
         'servers' => array(array( 'host' => "192.168.0.27", 'port' => "11121",
        'persistent' => Zend_Cache_Backend_Memcached::DEFAULT_PERSISTENT //true by default
        )),
        'compression' => false
        ));
        $memcache->setDirectives(array("lifetime" => "60"));

                $studentid =Zend_Filter::get($this->getRequest()->getPost('studentid'),'StripTags');
                $this->view->assign('STUDENTID', $studentid) ;
               


                    // Test of eventual data which is already cached
                    if($memcache->test($studentid) === false)
                        {
                        echo "not in cache" ;
                         $MySearchdb = New Mydb() ;
                         $MyResult = $MySearchdb->MySearch("student", "",$studentid ) ;
                         $this->view->assign('datalist', $MyResult);
                         $memcache->save($MyResult, $studentid);
                        }
                   
                    $myCachedData = $memcache->load($studentid);
                    $this->view->assign('datalist', $myCachedData);
     }
 
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests