Page 1 of 1

สอนผมเขียนโปรแกรม ภาษาC มั่งดิ แล้วจะเขียนลงโปรแกรมอาไรยังไง

Posted: 24/07/2006 8:30 pm
by Mazaoa
ช่วยบอกหน่อยจิ ผมก็หาอ่านๆ มาเหมือนกัน ภาสา ซี อะ แต่ผมไม่รู้ว่ามันเขียนยังไง เขียนลงอาไร แล้วเวลาเขียนเสดจะทดลองแสดงผลทามยังไง บอกที่คับพี่ add มาหาผม ยิ่งดี PM.com ไม่ก็ บอกผมไว้นะครับ พี่ ผมอยากรุ้ จิงๆ ตอนนี้ผมยังงงกับ robotrab เลย อ่า เพือนมันเอามาให้ ลอง งง เลย สอนหน่อย

Posted: 25/07/2006 10:23 am
by 4404
ถามแบบนี้ จะได้ คำตอบ ยากนะครับ ลองแยกเรื่องที่สงสัยออกมาเป็น ข้อๆ แล้ว ถาม ซิครับ
อาจได้คำตอบเร็วขึ้นนะน้อง

Posted: 25/07/2006 5:20 pm
by Mazaoa
คือที่จะถามอ่า
1. เวลาเราจะเขียนพาสาเล่น ลองๆ แล้วให้มันแสดงผล เขียนลงโปรแกรมอาไร
เช่น printf(? x = %f ? , 1.45 );
แสดงผลลัพธ์ที่หน้าจอดังนี้ x = 1.450000
แล้วผมจะ ทดลองยังไง อ่าคับ บอกที
2.แล้วใครมีของดีๆ ช่วย สอน การเขียน สอนแปล ภาษาC บอกที

Posted: 25/07/2006 11:59 pm
by 4404
เขียน php ก็ เขียน แนว ภาษา c ได้ printf ก็ ได้ ใช้ php แปลภาษาก็ได้

Posted: 26/07/2006 9:41 pm
by Mazaoa
แล้วเขียน ลง TC แล้วกด ให้มัน แสดงผล ตรงไหนอ่าคับ