Page 1 of 1

6 วิธีดูแล Hard Disk เพิ่มสปีดคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆ ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

Posted: 12/04/2015 7:08 am
by sk0001
6 วิธีดูแล Hard Disk เพิ่มสปีดคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆ ไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

เป็นวีดีโอแนะนำ 6 วิธีดูแล Hard Disk เพิ่มสปีดคอมพิวเตอร์ อย่างง่ายๆ เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งาน Hard Disk ของเรา อีกทั้งยังทำให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็วขึ้น จะเห็นถึงความแตกต่างก่อนและหลัง ซึ่งก็จะพบว่าคอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้รวดเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัว หมดปัญหาเครื่องอืด เครื่องช้า หรืออาการรวนต่างๆ เป็นวิธีการง่ายๆ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมแต่อย่างใดครับ

ชมวีดีโอแนะนำได้ที่ Image

Image