Page 1 of 1

เทคนิคพิเศษ..ทำให้ตัวหนังสือหรือคนหายไปอย่างง่ายๆ..ด้วย Photoshop Cs5

Posted: 12/05/2015 3:52 am
by k004
เป็นวิธีง่ายๆในการลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพที่เราไม่ต้องการ ด้วยฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในโปรแกรม Photoshop Cs5 เพียงคุณสร้าง Selection รอบส่วนที่ไม่ต้องการ จากนั้นให้ไปที่ Edit..Fill ในช่อง Use ให้เลือกเป็น Content – Aware ส่วนที่เราเลือกไว้ก็จะถูกลบออกไป หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้เราเลือกหัวแปรงที่มีชื่อว่า Spot Healing Brush Tool ระบายสีในส่วนที่เราไม่ต้องการ จากนั้นให้เราปล่อย Mouse ส่วนที่เราระบายก็จะถูกลบออกไปทันที หากยังไม่เข้าใจสามารถเข้าชมและทำตามในวีดีโอนี้ได้เลยครับ

ต้องที่นี่เลยครับ :