Page 1 of 1

ข้อมูลไฟล์ .sxw กับไฟล์ .rml เป็นยังไงคะ

Posted: 13/12/2016 11:05 pm
by dawthana
อยากทราบข้อมูลไฟล์ .swx กับ .rml เป็นลักษณะแบบไหนคะ
เช่น ข้อมูลแบบไฟล์ .arff จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่มีเครื่องหมาย , คั่น
Screen Shot 2559-12-13 at 23.00.17.png
Screen Shot 2559-12-13 at 23.00.17.png (112.97 KiB) Viewed 267 times