Page 1 of 1

Debug Cardใช้ภาษาใดเขียนครับ

Posted: 07/07/2009 12:44 pm
by taylerxxx
ผมกำลังศึกษาทำโครงงานเกี่ยวกับการทำงานของDebug Card(ที่เค้าใช้ซ่อมคอมฯ)อยู่ครับ เลยอยากถามผู้รู้ว่าDebug Cardใช้ภาษาใดเขียนขึ้นมาครับ แล้วมันมีการทำงานอย่างไร

---ขอบคุณครับ---