โค้ดรายงาน ความผิดพลาดจากเครื่องแม่ข่าย ที่ขึ้นต้น ด้วย 4

สอบถามเรื่องทั่วไป กับ การใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนะนำข่าวสารไวรัสคอม เทคนิคเล็กน้อยๆ กับ การใช้ คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

4404

โค้ดรายงาน ความผิดพลาดจากเครื่องแม่ข่าย ที่ขึ้นต้น ด้วย 4

Post by 4404 »

โค้ดรายงาน ความผิดพลาดจากเครื่องแม่ข่าย ที่ขึ้นต้น ด้วย 4
รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "การร้องขอจากเครื่องลูกข่ายไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้" เครื่องแม่ข่ายจะถือว่าเป็นความผิดพลาดของเครื่องลูกข่าย เครื่องให้บริการควรจะอธิบายสาเหตุของความผิดพลาดไปกับเนื้อหาด้วย เว้นแต่เมื่อข้อความร้องขอนั้นใช้คำสั่ง HEAD และควรระบุว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวร รหัสสถานภาพเหล่านี้สามารถใช้ตอบรับกับคำสั่งร้องขอใดก็ได้ ซึ่งตัวแทนผู้ใช้ควรแจ้งข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ผู้ใช้งานทราบด้วย

400 Bad Request
ข้อความร้องขอที่ส่งมามีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้

401 Unauthorized
บอกไปยังเครื่องลูกข่ายว่าจำเป็นต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อน คล้ายกับรหัส 403 Forbidden แต่ใช้เฉพาะเมื่อการพิสูจน์นั้นสามารถกระทำได้แต่กระบวนการล้มเหลว หรือยังไม่ได้เตรียมไว้ให้ ดูเพิ่มที่ การพิสูจน์ตัวจริงเพื่อเข้าถึงแบบพื้นฐาน (basic access authentication) และ การพิสูจน์ตัวจริงเพื่อเข้าถึงแบบย่อยข้อมูล (digest access authentication)

402 Payment Required
จำเป็น ต้องเสียค่าเข้าชมก่อน ความตั้งใจของรหัสสถานภาพนี้คือเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเงิน อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบที่ต้องบริจาคเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหา แต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และรหัสนี้ก็ไม่เคยได้นำมาใช้เลย

403 Forbidden
ข้อความร้องขอที่ส่งเข้ามาถูกต้อง แต่เครื่องแม่ข่ายปฏิเสธที่จะให้บริการ ในกรณีนี้การพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ให้ผลที่แตกต่างจากเดิม

404 Not Found
ทรัพยากรที่ร้องขอไม่พบบนเครื่องแม่ข่าย แต่อาจสามารถกลับมามีได้ใหม่ในอนาคต การร้องขออื่น ๆ ที่ตามมายังสามารถดำเนินการได้ต่อไป

405 Method Not Allowed
เครื่อง ลูกข่ายใช้คำสั่งที่ทรัพยากรนั้นไม่รองรับ ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มด้วยคำสั่ง GET แต่ทรัพยากรปลายทางจำเป็นต้องเสนอด้วยคำสั่ง PUT หรือการใช้ PUT บนทรัพยากรที่อ่านได้อย่างเดียว เป็นต้น

406 Not Acceptable
ทรัพยากรที่ร้องขอซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ แต่เครื่องแม่ข่ายไม่ยอมรับให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากส่วนหัว Accept ที่ส่งมากับข้อความร้องขอไม่สัมพันธ์กัน

407 Proxy Authentication Required
จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวจริงบนพร็อกซีก่อน

408 Request Timeout
เครื่องให้บริการรอรับข้อความร้องขอจนหมดเวลา

409 Conflict
ใช้แสดงว่าการร้องขอนั้นไม่สามารถประมวลผลได้ เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งในข้อความร้องขอ เช่นการแก้ไขชนกัน

410 Gone
ทรัพยากร ที่ร้องขอไม่มีอยู่ และจะไม่กลับมามีอีกต่อไป รหัสนี้ควรใช้เมื่อตั้งใจที่จะเอาทรัพยากรแหล่งหนึ่งออกไปอย่างถาวร อย่างไรก็ตามรหัสนี้ก็ไม่จำเป็นและสามารถใช้ 404 Not Found แทนได้ แต่ถ้าหากได้รับรหัส 410 เมื่อใด เครื่องลูกข่ายไม่ควรส่งการร้องขอทรัพยากรนั้นมาอีกในอนาคต เสิร์ชเอนจินควรลบทรัพยากรนี้ออกจากดัชนีเว็บไซต์

411 Length Required
ข้อความร้องขอไม่ได้ระบุขนาดของเนื้อหามาในส่วนหัว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยทรัพยากรปลายทาง

412 Precondition Failed
เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถทำตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ไว้โดยผู้ทำการร้องขอ

413 Request Entity Too Large
ทรัพยากรที่ร้องขอใหญ่เกินกว่าที่จะส่งด้วยโพรโทคอลปัจจุบันได้

414 Request-URI Too Long
ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากลยาวเกินกว่าที่เครื่องให้บริการจะประมวลผล

415 Unsupported Media Type
ข้อ ความร้องขอไม่ได้ระบุแบบชนิดสื่ออินเทอร์เน็ตที่เครื่องแม่ข่ายหรือทรัพยากร นั้นรองรับ ตัวอย่างเช่นเครื่องลูกข่ายระบุว่าทรัพยากรรูปภาพควรจะส่งให้มาเป็น image/svg+xml แต่เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถหาชนิดของรูปภาพที่ต้องการ

416 Requested Range Not Satisfiable
เครื่อง ลูกข่ายร้องขอเนื้อหาบางส่วนของไฟล์ แต่เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถจัดหาช่วงข้อมูลนั้นได้ เช่นในกรณีที่ตัวแทนผู้ใช้ร้องขอด้วยช่วงข้อมูลที่เกินกว่าขนาดของไฟล์

417 Expectation Failed
ส่วนหัว Expect ที่ส่งมาจากเครื่องลูกข่าย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องให้บริการ

418 I'm a teapot
แจ้งว่าเครื่องให้บริการเป็น "กาน้ำชา" เนื้อหาที่ได้รับอาจเป็น "short and stout" รหัสสถานภาพนี้กำหนดโดย RFC 2324 ในวันเอพริลฟูลส์ ดูเพิ่มที่ Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP)

422 Unprocessable Entity
ข้อความร้องขอถูกจัดรูปแบบไว้อย่างดีแล้ว แต่ไม่สามารถทำตามนั้นได้เนื่องจากการตีความผิดพลาด (RFC 4918) (WebDAV)

423 Locked
ทรัพยากรที่กำลังจะเข้าถึงนั้นถูกล็อกอยู่ (RFC 4918) (WebDAV)

424 Failed Dependency
การร้องขอล้มเหลว อันเนื่องจากความล้มเหลวของการร้องขอก่อนหน้า เช่นการใช้ PROPPATCH (RFC 4918) (WebDAV)

425 Unordered Collection
ได้นิยามไว้ในร่างของ WebDAV Advanced Collections แต่ไม่ได้นำเสนอใน "Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol" (RFC 3648)

426 Upgrade Required
เครื่องลูกข่ายควรเปลี่ยนไปใช้ TLS/1.0

449 Retry With
การร้องขอควรจะลองใหม่อีกครั้งหลังจากมีการกระทำที่เหมาะสม เป็นส่วนขยายของไมโครซอฟท์

บทความจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อรหั ... งเอชทีทีพี
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests