Page 1 of 1

การซื้อโน๊ตบุ๊ค

Posted: 13/03/2019 1:24 pm
by สริญญา สมสา
ช่วยเเนะนำในการซื้อโน๊ตบุ๊คหน่อยค่ะ ว่ารุ่นไหน ยี่ห้อไหน ใช้ดี ต้องดูจากคุณสมบัติอะไรบ้าง ในการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค

Re: การซื้อโน๊ตบุ๊ค

Posted: 18/03/2019 2:30 pm
by NKCOM
ดูจากการใช้งานครับว่าจะเอาไปทำอะไร ดูหนัง เล่นเกมส์ ทำงานพวก Office เขียน CAD เป็นต้นๆ หลักๆก็เน้น CPU,GPU

Re: การซื้อโน๊ตบุ๊ค

Posted: 19/03/2019 2:39 pm
by สริญญา สมสา
ขอบคุณค่ะที่เเนะนำ

Re: การซื้อโน๊ตบุ๊ค

Posted: 14/04/2020 11:41 am
by ArcHeRRed
ผมใช้ HP สองรุ่นนี้ครับ แต่ก่อนซื้อควรรู้ วิธีเช็คประกันโน้ตบุ๊คก่อนซื้อ ต้องเช็คก่อนอันดับแรกเลย