Page 1 of 1

ขอสอบถามและขอคำแนะนำครับ

Posted: 16/03/2019 9:43 am
by toonytoony2004
ผมกำลังจะเริ่มหัด PHP อีกครั้ง (ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้) เพื่อที่อยากจะหัดเขียนโปรแกรม และอยากจะฝึกทำ Extension เพื่อใช้กับ Joomla พี่ๆ คิดว่า PHP เพียงพอไหมครับ และอยากขอแนวทางฝึก ว่าทำอย่างไรจะทำให้ฝึกจนเขียนได้ และไม่ทิ้งไปกลางคันอีก ขอคำแนะนำด้วยครับผม

ขอบคุณครับ