Page 1 of 1

สอบถามการใช้งาน กล่องข้อความเขียนอีเมล ค่ะ

Posted: 06/08/2019 12:37 pm
by EyePornnipa
อยากทราบว่าแต่ละเมนูใช้งาน(ตามภาพ)ยังไง ผลลัพท์ของการใช้งานเป็นยังไงค่ะ
2019-08-06_12-27-10.png
2019-08-06_12-27-10.png (13.7 KiB) Viewed 410 times

Re: สอบถามการใช้งาน กล่องข้อความเขียนอีเมล ค่ะ

Posted: 07/08/2019 12:06 pm
by chatee supasand
ขอรายละเอียดเพิ่มหน่อยครับ mail ของอะไรครับ

Re: สอบถามการใช้งาน กล่องข้อความเขียนอีเมล ค่ะ

Posted: 07/08/2019 12:23 pm
by mindphp
1. คือ Quote เป็นการอ้างข้อความคำพูดเดิม
2. ลบรุปแบบข้อความที่เราทำไปทั้งหมด

Re: สอบถามการใช้งาน กล่องข้อความเขียนอีเมล ค่ะ

Posted: 07/08/2019 12:23 pm
by chatee supasand
1
q1.jpg
q1.jpg (31.11 KiB) Viewed 391 times
2
q2.jpg
q2.jpg (24.06 KiB) Viewed 391 times