Page 1 of 1

อยากทราบวิธีปรับขนาดรูปให้คงสัดส่วนเอาไว้ครับ

Posted: 28/11/2019 4:12 pm
by jamepiyawat
พอดีว่าผมต้องที่ทราบวิธีคิดที่ว่าถ้าเรากำหนดความกว้างให้รูปแล้วจะคิดสวนสูงของรูปให้เลย ครับ เช่น ถ้าเราใส่ ความกว้างเข้าไป 800 มันจะกำหนดส่วนสูงให้เลย เป็น 415 หรือถ้าเรากำหนดขนาดความกว้างของรูปเป็น 500 ส่วนสูงก็จะเป็น 260 ครับ

อยากทราบวิธีคิดหา ส่วนสูง ให้รูปภาพไม่ยืด ครับ

Re: อยากทราบวิธีปรับขนาดรูปให้คงสัดส่วนเอาไว้ครับ

Posted: 28/11/2019 4:24 pm
by tsukasaz
ถ้าใช้ library บางตัว มันจะสามารถปรับขนาดรูปภาพไม่ให้เสียรูปทรงได้

หรือ ถ้าจะคำนวณเองก็ให้ใช้วิธีหา % ที่ปรับมาคิด เช่น รูปกว้าง 100 ปรับเป็น 80 ก็หาว่าลดมากี่ % แล้วเอาไปใช้กับส่วนสูง

Re: อยากทราบวิธีปรับขนาดรูปให้คงสัดส่วนเอาไว้ครับ

Posted: 28/11/2019 4:25 pm
by jamepiyawat
tsukasaz wrote: 28/11/2019 4:24 pm ถ้าใช้ library บางตัว มันจะสามารถปรับขนาดรูปภาพไม่ให้เสียรูปทรงได้

หรือ ถ้าจะคำนวณเองก็ให้ใช้วิธีหา % ที่ปรับมาคิด เช่น รูปกว้าง 100 ปรับเป็น 80 ก็หาว่าลดมากี่ % แล้วเอาไปใช้กับส่วนสูง
library ที่ว่าคือตัวไหน เหรอ ครับ

Re: อยากทราบวิธีปรับขนาดรูปให้คงสัดส่วนเอาไว้ครับ

Posted: 29/11/2019 9:30 am
by tsukasaz
ค้นหาใน github มีหลายตัวครับ เช่น https://github.com/gumlet/php-image-resize#resize