เอกสารประกอบ ที่ใช้สมัครบริการ ADSL ของ TOT

สอบถามเรื่องทั่วไป กับ การใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนะนำข่าวสารไวรัสคอม เทคนิคเล็กน้อยๆ กับ การใช้ คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
ecitepage.com
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 52
Joined: 09/10/2010 2:54 pm
Contact:

เอกสารประกอบ ที่ใช้สมัครบริการ ADSL ของ TOT

Post by ecitepage.com » 02/11/2010 11:27 am

หลักฐานใดประกอบการสมัครขอใช้บริการ ADSL
บุคคลธรรมดาใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้บริการ
สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละบุคคลกันให้เพิ่มเติมหลักฐาน คือ หลักฐานแสดง การครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า , สัญญาซื้อขายหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมอบให้ผู้ขอใช้ บริการเป็นผู้ดำเนินการนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละนิติบุคคลกัน ให้เพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐาน แสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย
ประกาศซื้อขาย การดูแล บ้านคอนโด
http://www.ecitepage.com

Return to “ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์”

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests