Page 1 of 1

ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 17/07/2013 5:15 am
by kitkatt
ขายสายชาร์จกับอแดปเตอร์จากกล่องiphone 4s เป็นของตัวเองค่ะ ยังไม่เคยแกะใช้ทั้ง2ชุด
สาเหตุการขาย:เปลี่ยนเป็นเงิน
สภาพ: 100%
มี2ชุดเท่านั้นค่ะ หมดแล้วหมดเลย ขายชุดละ 650บาท รวมส่งลงทะเบียนให้
สนใจโทรมานะคะ ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเช็คกระทู้
โทร.0809483246
Image
Image

Re: ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 17/07/2013 4:10 pm
by kitkatt
ขออนุญาติอัพกระทู้ค่ะ

Re: ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 18/07/2013 3:19 pm
by kitkatt
ขออนุญาติอัพกระทู้ค่ะ

Re: ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 18/07/2013 11:52 pm
by kitkatt
ขออนุญาติอัพกระทู้ค่ะ

Re: ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 19/07/2013 2:43 pm
by kitkatt
ขออนุญาติอัพกระทู้ค่ะ

Re: ขายสายชาร์จ+adapter ของใหม่จากกล่องiphone 4s มี2ชุด 650บาท

Posted: 19/07/2013 7:13 pm
by kitkatt
ขออนุญาติอัพกระทู้ค่ะ