Page 1 of 1

Features Review : Mhosting Components untuk mengumpul Packet hosting

Posted: 22/04/2019 6:50 pm
by abdkode
component Mhosting adalah program tambahan atau Komponen Untuk meningkatkan keupayaan Joomla dalam membuat laman web lebih cekap dimana Mhosting sebagai komponen untuk mengumpul pakej hosting

Keupayaan Mhosting adalah seperti berikut.
  • Boleh memaparkan maklumat detail packet doamin dan maklumat atau butiran paket tersebut, bersama-sama dengan bahasa
  • Boleh memaparkan detail atau butiran packet dedicate bersama-sama dengan bahasa
  • Boleh memaparkan detail atau butiran packet cloud dan butarian yang berkaitan, bersama-sama dengan bahasa
  • Boleh memaparkan detail atau butiran paket colo bersama dengan bahasa
  • Boleh memaparkan detail atau butiran packet hosting bersama dengan bahasa
  • Boleh memaparkan butiran paket vps bersama dengan bahasa