การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารที่ออกให้ลูกค้า หรือ กรณีลูกค้าจ่ายค่าบริการไม่เต็มจำนวน เพราะหักค่าธรรมเนียม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารที่ออกให้ลูกค้า หรือ กรณีลูกค้าจ่ายค่าบริการไม่เต็มจำนวน เพราะหักค่าธรรมเนียม

Post by EyePornnipa »

เชื่อว่าในการดำเนินธุรกิจ หรือค้าขาย ไม่ว่าใครๆก็ต้องการกำไร หรือได้รับชำระจากการค้าขายที่เต็มจำนวนกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากในกรณีที่รับชำระเงิน แล้วได้รับชำระต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ ซึ่งส่วนต่าง นั่นคือ "ค่าธรรมเนียม" ที่ทางคู่ค้าจ่ายชำระผ่านทางธนาคาร แต่ถูกหักค่าธรรมเนียม ส่งผลให้เราซึ่งเป็นผู้รับชำระ ได้รับเงินต่ำไป หากในทางปฎิบัติเราจะต้องพิจารณาผลต่างว่ามีสาระสำคัญที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ ถ้าผลต่างถือเป็นสาระสำคัญผู้รับจะต้องให้ผู้จ่ายจ่ายชำระเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หรือถ้าหากผลต่างไม่ถือเป็นสาระสำคัญ ที่จะต้องเสียเวลาในการโอนรอบสอง ผู้รับก็จะต้องรับรู้ผลต่างค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เกิดขึ้นเมื่อเราไปใช้บริการต่างๆเราจะต้องจ่ายธรรมเนียมของการให้บริการนั้นๆด้วย แล้วค่าธรรมเนียมธนาคารมันอยู่ตรงไหนของงบการเงินกัน ถ้าหากเราดูงบการเงิน ให้เราดูที่ "ต้นทุนทางการเงิน" ค่าธรรมเนียมธนาคารถูกรวมอยู่ในนั้นแหละ ซึ่ง ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดจาก"เงิน" ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นเอง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ค่าใช้จ่ายต้องห้ามมีอะไรบ้าง สามารถนำมาใช้ประโยน์ทางภาษีได้ เนื่องจากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราจ่ายให้ใคร นั้นคือจ่ายให้ธนาคารนั้นเอง และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ คือ Statment

Image

หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ บัญชีจะบันทึกรายการยังไงละ บันทึกบัญชีในที่นี่ หมายถึง การบันทึกผ่านระบบบัญชี ระบบสามารถให้เราบันทึกรับชำระด้วยยอดที่ต่ำไปได้ไหม แล้วถ้าเราบันทึกรับชำระด้วยยอดที่ต่ำกว่าที่ตั้งหนี้ไว้ มันจะกลายเป็นว่าเรารับชำระหนี้บางส่วนหรือป่าว แล้วจะบันทึกค่าธรรมเนียมได้อย่างไร ระบบบัญชีจะสามารถทำรายการได้ไหม ระบบบัญชี OpenERP ทำได้ โดยระบบสามารถให้ผู้ใช้เลือกรับชำระได้ กล่าวคือ เลือกรับจำนวนบางส่วน โดยรับชำระน้อยกว่า inv ก็จะคงเหลือเป็นหนี้คงเหลือ และรับชำระทัั่งจำนวน เต็มตามจำนวน inv แต่ถ้าหากในกรณีนี้ เราเลือกระบุรับเงินยอดที่ไม่ตรงตาม inv ระบบจะแสดงผลต่าง และให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะให้บันทึกบัญชีผลต่างด้วยรหัสบัญชีอะไร เมื่อทำรายการจะได้คู่บันทึกบัญชี ดังนี้
1.png
1.png (21.91 KiB) Viewed 118 times
แค่นี้สิ่งที่เรากังวลว่าจะบันทึกรับชำระด้วยยอดที่ต่ำไปได้ไหม แล้วถ้าเราบันทึกรับชำระด้วยยอดที่ต่ำกว่าที่ตั้งหนี้ไว้ มันจะกลายเป็นว่าเรารับชำระหนี้บางส่วนหรือป่าว แล้วจะบันทึกค่าธรรมเนียมได้อย่างไร ก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป และเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทางบริษัทจะต้องพิสูจน์ได้ว่าจ่ายจริงและจะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าได้จ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวให้ใคร แต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลต่างจ่ายให้ใคร ก็นำไปใช้ประโยชน์ทางภาษีไม่ได้นะ

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests