ต้องการ insert ข้อมูล list/menu ลงฐานข้อมูล เเต่ทำตัวเเปรจัดเก็บไม่เป็นครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

RonnaritBooyyarit
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 17/06/2011 10:53 am

ต้องการ insert ข้อมูล list/menu ลงฐานข้อมูล เเต่ทำตัวเเปรจัดเก็บไม่เป็นครับ

Post by RonnaritBooyyarit »

ลบกวนพี่ๆ สร้างตัวเเปรวันที่ ที่เรา select เพื่อจัดเก็บลงฐานข็อมูลด้วยครับ ชื่อฟิล์(st_date)

<?php $y = date("Y");?>
<select id=sel_dob_d style="WIDTH: 55px" name=sel_dob_d onChange = javascript:dat01(this);>
<option value=""<?php if($sel_dob_d ==""){echo "selected";}?>></option>
<option value=1 <?php if($sel_dob_d =="1"){echo "selected";}?>>1</option>
<option value=2 <?php if($sel_dob_d =="2"){echo "selected";}?>>2</option>
<option value=3 <?php if($sel_dob_d =="3"){echo "selected";}?>>3</option>
<option value=4 <?php if($sel_dob_d =="4"){echo "selected";}?>>4</option>
<option value=5 <?php if($sel_dob_d =="5"){echo "selected";}?>>5</option>
<option value=6 <?php if($sel_dob_d =="6"){echo "selected";}?>>6</option>
<option value=7 <?php if($sel_dob_d =="7"){echo "selected";}?>>7</option>
<option value=8 <?php if($sel_dob_d =="8"){echo "selected";}?>>8</option>
<option value=9 <?php if($sel_dob_d =="9"){echo "selected";}?>>9</option>
<option value=10 <?php if($sel_dob_d =="10"){echo "selected";}?>>10</option>
<option value=11 <?php if($sel_dob_d =="11"){echo "selected";}?>>11</option>
<option value=12 <?php if($sel_dob_d =="12"){echo "selected";}?>>12</option>
<option value=13 <?php if($sel_dob_d =="13"){echo "selected";}?>>13</option>
<option value=14 <?php if($sel_dob_d =="14"){echo "selected";}?>>14</option>
<option value=15 <?php if($sel_dob_d =="15"){echo "selected";}?>>15</option>
<option value=16 <?php if($sel_dob_d =="16"){echo "selected";}?>>16</option>
<option value=17 <?php if($sel_dob_d =="17"){echo "selected";}?>>17</option>
<option value=18 <?php if($sel_dob_d =="18"){echo "selected";}?>>18</option>
<option value=19 <?php if($sel_dob_d =="19"){echo "selected";}?>>19</option>
<option value=20 <?php if($sel_dob_d =="20"){echo "selected";}?>>20</option>
<option value=21 <?php if($sel_dob_d =="21"){echo "selected";}?>>21</option>
<option value=22 <?php if($sel_dob_d =="22"){echo "selected";}?>>22</option>
<option value=23 <?php if($sel_dob_d =="23"){echo "selected";}?>>23</option>
<option value=24 <?php if($sel_dob_d =="24"){echo "selected";}?>>24</option>
<option value=25 <?php if($sel_dob_d =="25"){echo "selected";}?>>25</option>
<option value=26 <?php if($sel_dob_d =="26"){echo "selected";}?>>26</option>
<option value=27 <?php if($sel_dob_d =="27"){echo "selected";}?>>27</option>
<option value=28 <?php if($sel_dob_d =="28"){echo "selected";}?>>28</option>
<option value=29 <?php if($sel_dob_d =="29"){echo "selected";}?>>29</option>
<option value=30 <?php if($sel_dob_d =="30"){echo "selected";}?>>30</option>
<option value=31 <?php if($sel_dob_d =="31"){echo "selected";}?>>31</option>
</select>
<select id=sel_dob_m style="WIDTH: 55px" name=sel_dob_m onChange = javascript:dat01(this);>
<option value="" <?php if($sel_dob_m ==""){echo "selected";}?>></option>
<option value=1 <?php if($sel_dob_m =="1"){echo "selected";}?>>ม.ค.</option>
<option value=2 <?php if($sel_dob_m =="2"){echo "selected";}?>>ก.พ.</option>
<option value=3 <?php if($sel_dob_m =="3"){echo "selected";}?>>มี.ค.</option>
<option value=4 <?php if($sel_dob_m =="4"){echo "selected";}?>>เม.ย.</option>
<option value=5 <?php if($sel_dob_m =="5"){echo "selected";}?>>พ.ค.</option>
<option value=6 <?php if($sel_dob_m =="6"){echo "selected";}?>>มิ.ย.</option>
<option value=7 <?php if($sel_dob_m =="7"){echo "selected";}?>>ก.ค.</option>
<option value=8 <?php if($sel_dob_m =="8"){echo "selected";}?>>ส.ค.</option>
<option value=9 <?php if($sel_dob_m =="9"){echo "selected";}?>>ก.ย.</option>
<option value=10 <?php if($sel_dob_m =="10"){echo "selected";}?>>ต.ค.</option>
<option value=11 <?php if($sel_dob_m =="11"){echo "selected";}?>>พ.ย.</option>
<option value=12 <?php if($sel_dob_m =="12"){echo "selected";}?>>ธ.ค.</option>
</select>
<select id=sel_dob_y style="WIDTH: 55px" name=sel_dob_y onChange = javascript:dat01(this);>
<option value="" selected></option>
<?php

for($i = $y;$i>($y-20);$i--)
{
if($sel_dob_y == $i){ $se = "selected";}else{$se="";}
echo "<OPTION value= $i $se>".($i+543)."</OPTION> ";
}
?>
</select>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ต้องการ insert ข้อมูล list/menu ลงฐานข้อมูล เเต่ทำตัวเเปรจัดเก็บไม่เป็นครับ

Post by mindphp »

ใช้ Datatype อะไรในฐานข้อมูล
ถ้า date เป็น Y-m-d รูปแบบตามนี้
$ymd = $_POST['sel_dob_y'] .'-'.$_POST['sel_dob_m'].'-'.$_POST['sel_dob_d'];

ปล.ตอนสร้าง list box ค่าต่างๆ ควรอยู่ใน เครื่องหมาย "
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests