Page 2 of 2

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Posted: 22/09/2011 12:14 am
by lenulove15
ท้อ อิอิ ลองแล้วไม่ได้ ผมว่าเป็นเพราะ ผมไม่เข้าใจมากกว่า วานพี่ แอดมิ้นช่วยได้มั้ย ขอเมล หรือ ทีมวิว เข้ามาดูได้มั้ย หรือ ว่าจะเป็นที่สคิป หรือ ผมโง่เอง ลองตามพี่บอกไม่ได้แหะ