Page 1 of 1

ช่วยหน่อยคับ เกี่ยวกับ preg_replace

Posted: 14/11/2011 9:53 am
by newphp
คือที่ผมเข้าใจรูปแบบของ preg_replace เราจะได้ค่าที่เราค้นหา และจะแทนที่นั้นอยู่ใน

$1,$2,.... แต่ที่ผมต้องการ จะเอาค่าใน $1 มาเข้ารหัสก่อน เช่น md5 หรือ base64 อะไรก็ได้ก่อนที่จะส่งค่าออกไป ผมต้องเขียนโค้ดประมาณใหนครับ

ผู้รู้ช่วยที่ครับ ขอบคุณครับ