Page 1 of 1

สอบถามเรื่องการ Redirect โดยใช้ htaccess น่ะครับ

Posted: 02/02/2012 3:07 pm
by Nakorn1911
คือเว็บไซต์ของผม ผมต้องการให้เข้าหน้าเว็บ http://www.lifeminecraft.net แล้ว Redirect ไปยัง http://www.lifeminecraft.net/portal โดยเพียงแค่ครั้งเดียว และเว้นไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจประมาณ 30 นาที พอเข้าหน้าเว็บไซต์จะถูก Redirect อีกครั้งน่ะครับ (อาจใช้ Cookie หรืออะไรก็ตามเป็นตัวช่วย)

ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนครับผม หรือพอจะมีวิธีใช้วิธีอื่นๆที่เหมาะสมมากกว่านี้หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้านะครับ :D

Re: สอบถามเรื่องการ Redirect โดยใช้ htaccess น่ะครับ

Posted: 24/02/2012 3:39 pm
by phpjung
แนวทางนะคับ

ใช้ header("Location:http://www.lifeminecraft.net/portal");
ถ้าใช้ htaccess มันกำหนดเงื่อนไขไม่ได้

1.ตรวจสอบหาชื่อ cookie ที่ต้อง การถ้าไม่มีให้ทำ ข้อ 2 ต่อ

2.เก็บ set cookie ตามเวลาที่ต้องการเลยคับ

Code ประมาณ

if(!$_COOKIE[redirect]) {
setcookie("redirect",true,time()+1800);//30 นาที
header("Location:http://www.lifeminecraft.net/portal");
}

Re: สอบถามเรื่องการ Redirect โดยใช้ htaccess น่ะครับ

Posted: 24/02/2012 9:49 pm
by imsn
phpjung wrote:แนวทางนะคับ

ใช้ header("Location:http://www.lifeminecraft.net/portal");
ถ้าใช้ htaccess มันกำหนดเงื่อนไขไม่ได้

1.ตรวจสอบหาชื่อ cookie ที่ต้อง การถ้าไม่มีให้ทำ ข้อ 2 ต่อ

2.เก็บ set cookie ตามเวลาที่ต้องการเลยคับ

Code ประมาณ

if(!$_COOKIE[redirect]) {
setcookie("redirect",true,time()+1800);//30 นาที
header("Location:http://www.lifeminecraft.net/portal");
}
:like: