Page 1 of 1

ใช้ smtp ของ google ส่งได้กี่เมล์ต่อวัน

Posted: 10/04/2012 4:46 pm
by wonderfulpackage
ใช้ smtp ของ google ในการส่งเมล์แต่ใช้ script เราส่งส่งได้กี่เมล์ต่อวัน

Re: ใช้ smtp ของ google

Posted: 10/04/2012 5:17 pm
by mindphp
account ที่ใช้เป็นแบบไหนครับ

Re: ใช้ smtp ของ google ส่งได้กี่เมล์ต่อวัน

Posted: 11/04/2012 8:32 am
by jjsofttechs
ถ้าเป็น google account ได้ฟรี 2000 แต่ถ้าเสียตังก็ไม่แพงครับ น่าจะประมาณเมล์ละ 0.01$
ส่งได้สุดความสามารถ server เลยละครับ วันเป็นแสนเมล์ก็เคยส่งมาแล้ว