Page 1 of 2

ช่วยมาตอบหน่อยครับ จะเอาไปใช้สอบ

Posted: 19/07/2006 7:23 pm
by samz
5.ให้ออกแบบ user interface เพื่อรับข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ ไฟล์ "page1.php" ซึ่งที่รายละเอียดดั้งนี้
5.1 มี textbox สำหรับป้อน รหัสผู้โดยสาร,ชื่อ-นามสกุลผู้โดยสาร
5.2 มี combobox ให้เลือกว่าเป็น user หรือ admin
5.3 มีปุ่ม "ตกลง" เมื่อกดปุ่มนี้ ถ้าเลือกเป็น user ให้ไปที่ไฟล์ "page2.php" ถ้า เลือก admin ให้ไปที่ไฟล์ "page4.php"


ผม งง ตรง 5.3 อะครับ คือเราจะทำยังไงให้ มัน แยกไปตาม user หรือ admin

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Posted: 19/07/2006 8:27 pm
by 4404
ให้ action ไป หน้าเดียวกัน ก่อนครับ แล้ว ค่อย เช็ค ใน หน้านั้นเอา แล้ว ทำงาน ตาม เงื่อนไข ที่เค้าเลือกเค้ามา ครับ
ถ้าเขียน ไฟล์ไว้แล้ว ก็ ให้ เช็ค เงื่อน ไข แล้ว include ไฟล์ เข้ามา ใช้ ก็ได้ครับ

Posted: 19/07/2006 9:33 pm
by samz
รบกวน ช่วยเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมครับ พอดี ผมเพิ่งเรียน เอง ยังไม่ค่อยประสีประสา แบบว่า อ่านแล้ว งง ครับ

Posted: 20/07/2006 8:57 am
by icphp
เขียนหรือคิด อะไรไว้ บ้างยังครับ เอา มาดู เดี๋ยวจะได้ ช่วยกันแนะนำ

Posted: 20/07/2006 6:15 pm
by 4404
<FORM METHOD=POST ACTION="page1.php">
รหัสผู้โดยสาร<INPUT TYPE="text" NAME="flightno"><BR>
ชื่อ-นามสกุลผู้โดยสาร<INPUT TYPE="text" NAME="name"><BR>
<SELECT NAME="level">
<OPTION VALUE="001">user
<OPTION VALUE="002">admin
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="ตกลง">
</FORM>


เขียนได้แค่นี้อะครับ แล้วจะทำไงให้มันลิงค์ ไปตามเงื่อนไขที่เค้ากำหนดไว้ อย่างถ้าเลือก user ให้ไปที่ page2.php หรือ เลือก admin ให้ไปที่ page4.php ผมงง ทำไม่ได้อะครับ

Posted: 20/07/2006 6:15 pm
by 4404
<FORM METHOD=POST ACTION="page1.php">
รหัสผู้โดยสาร<INPUT TYPE="text" NAME="flightno"><BR>
ชื่อ-นามสกุลผู้โดยสาร<INPUT TYPE="text" NAME="name"><BR>
<SELECT NAME="level">
<OPTION VALUE="001">user
<OPTION VALUE="002">admin
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="ตกลง">
</FORM>


เขียนได้แค่นี้อะครับ แล้วจะทำไงให้มันลิงค์ ไปตามเงื่อนไขที่เค้ากำหนดไว้ อย่างถ้าเลือก user ให้ไปที่ page2.php หรือ เลือก admin ให้ไปที่ page4.php ผมงง ทำไม่ได้อะครับ

Posted: 24/07/2006 7:04 pm
by RUDORA
อ่ารู้สึกเรียนห้องเดียวกับผมที่ DPU เลย ข้อ5 ใช่ไหมครับผมก็ติดอยู่วานผู้รู้แนะนำที

1.ตรง action ผมไม่เข้าใจที่อธิบายว่า ให้ไปที่หน้าเดียวก่อน ซึ่งนั้นคือหน้า Page 2 หรือ page 3ครับ เพราะต้องส่งไปที่นั้น
2.เห็นว่ามีข้อแม้ผมเลยคิดว่าคงใช้ If หรือป่าวแต่ที่เรียนเรียนพื้นฐฐานอยู่เลยยัไม่เคยเห็นสอนเรื่อง If เลย แล้วถ้าใ IF มันมีรูปแบบอย่างไร และใส่ไว้ตำแหน่งไหนครับขอบคุณมากๆ

Posted: 25/07/2006 10:29 am
by 4404
DPU คือไรหรือครับ
ไป page3.php ก่อนละกันนะครับ
if ($_POST['level'] == '001' ) {
include(page2.php);
} else {
include(page4.php);
}
คำสั่งนำไฟล์ อื่นๆ เข้ามาใช้อ่านได้ที่หัวข้อในบทความเว็บนี้แหละ เคยเห็น อยู่