รบกวนช่วยแก้ให้หน่อยนะครับ มันเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rangsun6342

รบกวนช่วยแก้ให้หน่อยนะครับ มันเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

Post by rangsun6342 »

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ฐานข้อมูลโบราณสถาน</title>
</head>
<body>
<?php
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","123456") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("โบราณสถาน");
$strSQL = "INSERT INTO ตารางโบราณสถาน ";
$strSQL ="(ID_remain,Historic_name,In_history,Genus,Province,Sector) ";
$strSQL =" VALUES ";
$strSQL ="('".$_POST["intID_remain"]."','".$_POST["txtHistoric_name"]."','".$_POST["txtIn_history"]."' ";
$strSQL =",'".$_POST["txtGenus"]."','".$_POST["txtProvince"]."','".$_POST["txtSector"]."') ";
if($strSQL)
{
echo "Save Done.";
}
else
{
echo "Error Save [".$strSQL."]";
}
echo"<a href=test.html>กลับหน้าเว็บการเพิ่มข้อมูล</a><br>";
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
</html>

HurricaneCyber
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 33
Joined: 27/08/2012 1:22 pm

Re: รบกวนช่วยแก้ให้หน่อยนะครับ มันเพิ่มข้อมูลเข้าฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

Post by HurricaneCyber »

ขอข้อมูล Database เพิ่มเติมหรือลงรูป Database ด้วยนะครับ แล้วก็ เล่นกำหนดชื่อฐานข้อมูลกับชื่อตารางเป็นภาษาไทยเลยรึนั่น

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests