Page 1 of 1

ภาษาไทย บน PHP Designer 2005 ตัวมันห่างมีวิธ๊แก้ได้ไหมครับ

Posted: 22/02/2007 9:45 am
by wac
ภาษาไทย บน PHP Designer 2005 ตัวมันห่างมีวิธ๊แก้ได้ไหมครับ
ช่วยหน่อยครับ

Posted: 22/02/2007 10:41 am
by mindphp
ไม่เคยใช้ ตัว นั้นนนะครับ แต่ คิดว่า ลองหาดูที่ set font น่ะครับ